Zastosowanie fotowoltaiki

Różne formy wsparcia na zastosowanie fotowoltaiki

Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej związane jest z licznymi korzyściami, wśród których dla wielu osób najważniejsze są te finansowe, liczone przez pryzmat oszczędności oraz dofinansowań – zauważa firma Sunday Polska i przedstawia najpopularniejsze ulgi, dotacje i odpisy związane z posiadaniem domowej elektrowni słonecznej. Na czym zatem można zyskać i ile zaoszczędzić?

Program „Mój Prąd” z dofinansowaniem 5 tys. zł na zastosowanie fotowoltaiki

Firma przypomina, że od 2019 r. funkcjonuje Program „Mój Prąd”, w ramach którego osoba fizyczna będąca właścicielem nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na bezzwrotną dotację w wysokości 5 tys. zł na zastosowanie fotowoltaiki. Dopłata dotyczy instalacji o maksymalnej mocy 10 kWp.

Wniosek składany jest do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) osobiście lub poprzez firmę montującą instalację fotowoltaiczną, a nabór trwa przez cały rok. Jak dodaje firma dotacja nie wlicza się do dochodu i nie trzeba uwzględniać jej w zeznaniu podatkowym.

Zastosowanie fotowoltaiki i ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł

Jak podaje firma Sunday Polska, ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na którym zamontowano nową instalację fotowoltaiczną. Aby z niej skorzystać, należy posiadać dokumenty (faktury) potwierdzające wydatki na ten cel. Na podstawie ich wysokości ustalana jest kwota zwrotu z tytułu ulgi, która maksymalnie może sięgnąć 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy każdego podatnika z osobna, więc jeśli podatnicy pozostający w związku małżeńskim mają wspólnotę majątkową, wysokość zwrotu wzrasta do 106 tys. zł – zaznacza wspomniana firma i dodaje, że należy jednak pamiętać, iż jeśli pozyskana została dotacja na panele fotowoltaiczne z programu „Mój prąd”, to kwota przedstawiona do odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie pomniejszona o jej kwotę.

Dzięki ubiegłorocznym zmianom w prawie, wprowadzającym ulgę termomodernizacyjną oraz Program „Mój Prąd”, poziom dopłat i dofinansowań związanych z uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej jest wyjątkowo wysoki. Dzięki temu instalacje zwracają się dużo szybciej, bo już w ciągu 5-7 lat – mówi Marcin Pieczora, wiceprezes Zarządu Sunday Polska.

Program „Czyste powietrze” również przewiduje zastosowanie fotowoltaiki

Alternatywą dla dofinansowania z programu „Mój Prąd” jest program „Czyste powietrze”, którego celem jest walka ze smogiem. Program umożliwia uzyskanie pożyczki nie tylko na wymianę pieca, ale także na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych – wskazuje firma Sunday Polska.

Spółka dodaje, że maksymalna kwota wsparcia z tego tytułu wynieść może do 30 tys. zł, a instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przy wsparciu programu „Czyste powietrze” nie może zostać objęta dofinansowaniem programu „Mój Prąd”.

Zastosowanie fotowoltaiki przez rolników – Program Agroenergia i ulga inwestycyjna

Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz z krajowego Programu „Agroenergia” obsługiwanego przez NFOŚiGW.

Wsparcie z PROW jest możliwe w ramach programu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. W tym przypadku panele muszą być montowane na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolnej (np. stodoła, obora) lub na gruntach związanych z gospodarstwem, a wytworzona energia powinna być wykorzystana na potrzeby rolne. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów.

Zastosowanie fotowoltaiki daje rolnikom jeszcze jedną korzyść finansową, bowiem 25% udokumentowanych rachunkami nakładów można odpisać od podatku rolnego w ramach ulgi inwestycyjnej, a koszty inwestycji można odpisywać od podatku rolnego przez 15 kolejnych lat. Instalacja fotowoltaiczna musi być jednak zrealizowana ze środków własnych lub kredytu bankowego oraz położona na terenie gminy, w której opodatkowane są dane grunty rolne.

Wsparcie na zastosowanie fotowoltaiki wymaga pokonania formalności

Każda ulga i dotacja związana z posiadaniem instalacji fotowoltaicznej, wymaga złożenia odpowiedniej dokumentacji urzędowej. – Doradcy Sunday każdorazowo pomagają klientom odnaleźć się w gąszczu formalności wymaganych przy uzyskaniu dofinansowania, dzięki czemu proces zwrotu lub dopłaty przebiega dużo szybciej i jest łatwiejszy – dodaje wiceprezes Pieczora.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Sunday Polska

reklama

 

partner merytoryczny