Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych w ZGO w Jarocinie

Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu (ZGO) poinformował, że zakończył kolejne etapy inwestycji, przedmiotem której jest rozbudowa instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na obiektach przedsiębiorstwa. Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne ZGO, a jej nadwyżka odsprzedawana będzie do sieci energetycznej.

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych w celu efektywności energetycznej

Jarocińskie ZGO zaznacza, że w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery w zakładzie prowadzona jest rozbudowa instalacji fotowoltaicznych. W połowie maja 2019 r. została rozbudowana instalacja fotowoltaiczna na dachu starej sortowni. Inwestycja ta polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Obecnie na starej części zakładu zainstalowane są 42 panele o mocy 230 Wp każdy oraz 102 paneli o mocy 305 Wp każdy, co daje łącznie 40,77 kWp czystej energii. Szacuje się że łączna produkcja energii tylko w tej części zakładu powinna wynieść 43 MWh.

Najnowsza rozbudowa instalacji fotowoltaicznych pod koniec lipca br.

Najnowsza rozbudowa instalacji fotowoltaicznych została zrealizowana pod koniec lipca 2020 r. w jej efekcie, na nowej części zakładu jest obecnie zamontowanych 1176 paneli o łącznej mocy 380,66 kWp. Zakład zaznacza przy tym, że stara się wykorzystywać każdą powierzchnię użytkową, dlatego panele zostały zamontowane na dachach budynków garażowych oraz wiatach magazynowych.

Obecnie na terenie ZGO znajduje się: 1320 paneli o mocy 421 kWp, które zajmują powierzchnię 2950 m2.

Można zadać pytanie: Po co tyle energii? odpowiedź jest prosta: Zakład stale się rozbudowuje, pochłaniając duże ilości energii niezbędnej do pracy maszyn i urządzeń. Jednocześnie ceny energii elektrycznej są coraz wyższe, dlatego dzięki inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) możliwe jest zmniejszenie nie tylko jej koszty, ale też wpływu instalacji przetwarzania odpadów na środowisko.

W najbliższych latach planowana jest inwestycja polegającą na instalacji ok. 2400-3000 paneli o łącznej mocy ok. 0,8 MWp – 1 MWp na zrekultywowanej kwaterze składowiska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZGO w Jarocinie

fot. ZGO w Jarocinie

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny