rozbudowa biogazowni

Rozbudowa biogazowni Dzierżki

Polska Grupa Biogazowa (PGB) poinformowała, że rozbudowa biogazowni Dzierżki rozpocznie się w październiku 2024 r. Zakończenie inwestycji przewidziano na czwarty kwartał 2025 r.

Polska posiada duży potencjał produkcji biogazu. PGB zamierza to wykorzystać

Szacuje się, że Polska dysponuje piątym wśród państw członkowskich UE potencjałem produkcji biogazu. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uważają, że nasz kraj może produkować ok. 8 mld m³ rocznie. Osiągnięcie tego poziomu wymaga jednak inwestycji. Odnawialny gaz jest odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, a zarazem sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego PGB podkreśla, że dąży do zdynamizowania krajowego rynku biogazu i biometanu. Dysponuje ona osiemnastoma biogazowniami o łącznej mocy 19 MW. Dwie kolejne są w budowie.

Jako Polska Grupa Biogazowa z dumą przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce poprzez stały rozwój energetyki biogazowej opartej na lokalnie wytwarzanych odnawialnych surowcach, umożliwiających produkcję zielonej energii elektrycznej. Dzięki szerokiemu zastosowaniu – od zbiórki surowców organicznych, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po produkcję naturalnego nawozu pofermentacyjnego – biogaz stanowi ważne ogniwo gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest także ważnym elementem rozwoju lokalnej gospodarki – skomentował Łukasz Semeniuk, Dyrektor Generalny PGB.

Rozbudowa biogazowni Dzierżki z zainstalowanymi zespołami kogeneracyjnymi o mocy 1 MW o dodatkową jednostkę kogeneracyjną 0,5MW, ma pozwolić na produkcję ok. czterech dodatkowych GWh energii elektrycznej rocznie.

Jakie zmiany przyniesie rozbudowa biogazowni?

W okolicy instalacji w Dzierżkach znajduje się bogaty obszar rolniczy. W odległości ok. 50 km, położone są trzy inne, należące do PGB biogazownie – Krypno Wielkie, Krzywa i Stary Kornin. Podkreślono, że biogazownie znajdujące się w takiej odległości od siebie, pozwalają na stworzenie synergii w celu współdzielenia dostawców surowca oraz operatorów biogazowni.

Na terenie biogazowni mają zostać zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, mające na celu ochronę środowiska. Do wyprodukowania dodatkowej energii zaplanowano mix substratów. Opiera się on w ok. 90% na surowcach pochodzenia roślinnego. Zaplanowano m.in. budowę zbiornika na masę pofermentacyjną o pojemności 14900 m³ brutto, budowę suszarni kubaturowej, która pozwoli na ekologiczne suszenie drewna oraz montaż dodatkowych bardziej efektywnych mieszadeł.

Rozbudowa biogazowni, której działalność bardzo dobrze wpisuje się w charakterystykę naszej typowo rolniczej gminy oceniam bardzo pozytywnie. Zwiększenie mocy i związany z tym wzrost zapotrzebowania na surowiec to większe możliwości utylizacji odpadów, zbyt dla produktów rolnych, a także potencjalne dodatkowe miejsca pracy dla naszych mieszkańców i zwiększenie wpływy do budżetu gminy. Efektem procesu jest też ekologiczny nawóz zagospodarowywany przez naszych rolników. Dodatkowo biogazownia to ważny element w dywersyfikacji i poszukiwaniu przyjaznych dla środowiska źródeł energii, które realizowane w najwyższych standardach ochrony środowiska będą miały nasze wsparciepowiedział Mariusz Gołaszewski, wójt gminy Poświętne.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Polska Grupa Biogazowa

Partner Portalu

Partner Portalu