Rekord w przyłączaniu mikroinstalacji

Rekord w przyłączaniu mikroinstalacji OZE

Grupa TAURON poinformowała, że spółka TAURON Dystrybucja w pierwszym półroczu 2020 r. odnotowała rekord w przyłączaniu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), bowiem przyłączyła do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW. Spółka zaznacza przy tym, że tylko jedna z mikroinstalacji została wykonana w technologii innej, niż fotowoltaiczna. Była to technologia biogazu rolniczego.

Spółka TAURON odnotowała rekord w przyłączaniu mikroinstalacji

W pierwszym półroczu 2020 roku przyłączyliśmy więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 roku. To świadczy o skali rewolucji energetycznej, którą przeprowadzają Polacy na dachach swoich domów. Widzimy, że nawet pandemia koronawirusa nie spowolniła tempa rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Szacujemy, że do końca roku przyłączymy około 70 tysięcy mikroinstalacji – mówi Wojciech Ignacok, prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Dla zobrazowania skali wzrostu zainteresowania klientów mikroinstalacjami spółka energetyczna przytacza liczby pokazujące poziom przyłączonych instalacji w latach poprzednich i wylicza, że w 2017 r. przyłączono w TAURON Dystrybucja ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 25 MW. Dla roku 2018 było to niecałe 8 tys. o łącznej mocy ok. 50 MW. Jak podkreśla spółka energetyczna, ogromy wzrost w tym zakresie przyniósł rok 2019 r. – ponad 30 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 206 MW. Obecnie poziom całego roku 2019 został przekroczony już w pierwszym półroczu 2020.

Rekord w przyłączaniu mikroinstalacji – wyzwanie dla oparatora systemu dystrybucyjnego

Już dziś zdajemy sobie sprawę, że w kolejnych latach mogą się pojawić ograniczenia techniczne oraz możliwości konsumpcji energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł na terenach o dużej liczbie inwestycji w mikroinstalacje. Planujemy więc uruchomienie między innymi dedykowanych programów inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie potencjału do przyłączania kolejnych OZE oraz elastyczności sieci dystrybucyjnej – tłumaczy Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem.

Spółka podkreśla, że wyzwania stawiane przed operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Grupie TAURON są bardzo duże. Rozwój technologiczny i zmieniające się warunki pracy sieci poprzez rozwój OZE wymuszają konieczność zapewnienia odpowiedniej struktury sieci i stanu urządzeń elektroenergetycznych.

Konieczna budowa w standardzie „smart grid”

Właściwie funkcjonujące sieci zapewniają integrację wytwórców, prosumentów i odbiorców. Dodatkowo w celu efektywnego zarządzania posiadanym majątkiem, niezbędny jest szybki dostęp i analiza olbrzymiej ilości danych o stanie sieci. Jak tłumaczy TAURON, chodzi tu o dalszy rozwój i integrację systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą.

Jak zaznacza TAURON, sprostanie wymienionym wyżej wyzwaniom wiąże się z wdrożeniem systemów inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznej (liczniki, transmisja, system akwizycji i obróbki danych pomiarowych), a więc budową sieci w standardzie „smart grid”. Taka sieć będzie w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom przyłączonych odbiorców i wytwórców energii, w tym szczególnie wytwórców OZE.

Przyłączanie instalacji OZE bez zakłóceń

Złożone wnioski o przyłączenie instalacji OZE są dotychczas realizowane w TAURONIE bez zakłóceń. Jednym z oferowanych przez spółkę rozwiązań jest opcja wcześniejszego wystąpienia o uzyskanie wstępnych informacji o możliwościach przyłączenia obiektu w danej lokalizacji. Dzięki temu potencjalny inwestor składa wniosek, dla którego możliwość wydania pozytywnych warunków przyłączenia jest już wcześniej wstępnie sprawdzona. Niezależnie od tego, każdy inwestor ma możliwość oszacowania możliwości przyłączenia na podstawie publikowanych na stronie internetowej informacji, dotyczących dostępnych mocy przyłączeniowych – zaznacza TAURON.

Od stycznia do końca czerwca br. spółka przyłączyła także 23 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których tylko jedna nie została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Była to elektrownia wodna. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci TAURON Dystrybucja wyniosła 254 MW.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny