Pod kątem liczby mikroinstalacji

Rekord pod kątem liczby mikroinstalacji

Rekordowy rok pod kątem liczby mikroinstalacji przyłączonych do swojej sieci energetycznej odnotował TAURON, który w minionym roku przyłączył ich 97,7 tys., o łącznej mocy 658 MW. Przy okazji przedsiębiorstwo poinformowało, że do swojej sieci dystrybucyjnej przyłączyło już w sumie ponad 145 tys. mikroinstalacji.

Pod kątem liczby mikroinstalacji przyłączonych do sieci odnotowano rekord

O skali zielonego zwrotu, jaki zrobili nasi klienci na dachach swoich domów najlepiej świadczy fakt, że w 2017 r. do sieci TAURONA zostało przyłączonych nieco ponad cztery tysiące mikroinstalacji. W ubiegłym roku kilka tysięcy instalacji fotowoltaicznych przyłączaliśmy w ciągu kilkunastu dni. W sumie w 2020 roku do sieci operatora w Grupie TAURON przyłączonych zostało prawie 100 tys. mikroinstalacji – podsumowuje Wojciech Ignacok, prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

W pierwszym kwartale ubiegłego roku odnotowano 11,9 tys. przyłączeń, w II kwartale – 22,7 tys., w III – 27,3 tys., a w czwartym – 35,7 tys. Łączna moc wszystkich przyłączeń odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2020 r. wyniosła ponad 826 MW, w tym mikroinstalacji ponad 658 MW. Poza mikroinstalacjami TAURON przyłączył również 58 innych OZE.

Rekord pod kątem liczby mikroinstalacji i problemy ze stabilnością sieci

Największą liczbę przyłączeń do końca 2020 r. firma TAURON Dystrybucja odnotowała na terenie Śląska – 52,6 tys. i Małopolski – 47,7 tys. Na Dolnym Śląsku było ich w sumie ponad 27,3 tys., a na Opolszczyźnie 12,6 tys. Jak wylicza TAURON, ok. 5 tys. mikroinstalacji zostało również przyłączonych w latach ubiegłych na obszarze pozostałych województw, obsługiwanych przez spółkę dystrybucyjną TAURONA w niewielkim zakresie.

Duże nasycenie mikroinstalacji przyłączonych do sieci oraz niekiedy niewłaściwe ustawienia falowników generują wyzwania dla firm energetycznych pod kątem stabilności pracy sieci elektroenergetycznej – podkreśla przy okazji przedsiębiorstwo energetyczne. TAURON zwraca uwagę, że przede wszystkim dotyczy to braku zbilansowania wytworzonej energii w miejscu jej wyprodukowania. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy okres największej zdolności wytwórczej nie pokrywa się z okresem największej konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Istotnym problemem jest również niewłaściwe skonfigurowanie lub też brak aktywacji odpowiednich trybów regulacji mocy biernej w inwerterze na etapie montażu – wskazuje TAURON.

Rozwiązaniem rozwój magazynów energii

TAURON Dystrybucja, jako operator sieci ma ograniczony wpływ na te zjawiska w perspektywie krótkoterminowej – tłumaczy przedsiębiorstwo energetyczne i dodaje, że prowadzi zarówno własne analizy oparte o przyłączone do systemu elektroenergetycznego instalacje, a także współpracuje z ośrodkami naukowymi w zakresie symulacji wpływu rozproszonych OZE na funkcjonowanie sieci dystrybucyjnej w przyszłości. Odpowiednie rozwiązania rozwijane są w zakresie projektów badawczo-rozwojowych – dodaje TAURON.

Chodzi o to, aby to nie system elektroenergetyczny pełnił rolę tzw. wirtualnego magazynu energii. Wyjściem z tej sytuacji jest połączenie rozwoju mikroinstalacji z rozwojem małych, domowych magazynów energii. Ich zastosowanie na szeroką skalę ustabilizowałyby pracę sieci elektroenergetycznej – wyjaśnia prezes Ignacok.

Należy zwiększyć elastyczność sieci elektroenergetycznej pod kątem liczby mikroinstalacji

Obecnie odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej odbierania, skutkuje w niektórych przypadkach problemami napięciowymi, czyli brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji – dodaje TAURON i wskazuje, że odpowiedzią na tego rodzaju problemy po stronie dystrybutora energii jest dalszy rozwój i integracja systemów sterowania i nadzoru nad pracą sieci dystrybucyjnej, systemów umożliwiających automatyczną lokalizację miejsca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci i zarządzania jej pracą. Są to więc na bieżąco realizowane działania TAURONA w obszarze inwestycji i modernizacji, nastawione na zwiększenie elastyczności i poprawę parametrów sieci elektroenergetycznej, co przekłada się na zwiększenie możliwości przyłączania do sieci kolejnych OZE.

Na podstawie media.tauron.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)