raport IEO

Opublikowano raport IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2024”

Opublikowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) raport wskazuje, że Polska zajmuje czwarte na świecie miejsce pod względem zainstalowanej mocy PV przypadającej na jednego mieszkańca. W 2023 r. ta moc wzrosła o 4,6 GW, osiągając na koniec pierwszego kwartału br. 17,73 GW. Największy przyrost mocy PV nastąpił w farmach powyżej 1 MW, wyhamował natomiast wzrost w segmencie mikroinstalacji.

Raport IEO – Polska w czołówce wzrostu mocy PV w roku 2023

Raport IEO podsumował stan branży i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Z okazji jego premiery, odbyła się konferencja prasowa połączona z dyskusją ekspertów. Poruszano tematy dotyczące m.in. odmów przyłączeń instalacji PV i magazynów energii, przyśpieszenia procedur administracyjnych odnośnie do warunków przyłączeniowych, funduszy na modernizację sieci, bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych czy obligatoryjnej budowy magazynów energii. Przedstawiciele sektora wskazywali też m.in. na potrzebę profesjonalizacji branży i stabilizacji otoczenia prawnego.

Z raportu wynika, że w 2023 r. sektor fotowoltaiczny prężnie się w Polsce rozwijał. Utrzymywał czołową pozycję wśród wszystkich OZE jeśli chodzi o tempo rozwoju i zainstalowane moce. Polska zajęła czwarte miejsce pod względem przyrostu mocy PV w 2023 roku i awansowała na szóste miejsce pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej. Moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnęła 17,08 GW na koniec ub.r., a 17,73 GW na koniec pierwszego kwartału br.

Sektor PV, jak dotychczas, okazuje się odporny na wielorakie zakłócenia płynące z globalnych łańcuchów dostaw oraz zawirowań na rynku energii – powiedział Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Przyrost nowych mocy w wartościach bezwzględnych był w polskiej fotowoltaice podobny podobny do tego z 2022 r. Wynosił ok. 4,6 GW. Wyraźnej zmianie uległa jednak struktura rynku, a także obroty i przychody firm będących na różnych etapach łańcucha dostaw.

Wzrost rynku fotowoltaiki – z czego wynikał?

W 2023 roku obroty handlowe fotowoltaiki wyniosły 21,6 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV kształtowała się na poziomie 15,6 mld zł, ale mimo wzrostu nowych mocy, przychody branży PV były niższe niż w 2022 roku. To m.in. efekt mrożenia cen energii elektrycznej, a także spóźnionych inwestycji planowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Inne kraje, takie jak Włochy i Hiszpania, wydają te środki na nowe OZE od 2022 roku, w Polsce jesteśmy z tym daleko w tyle – podkreślił Wiśniewski.

Wzrost rynku w 2023 r. w dużej mierze opierał się na mikroinstalacjach prosumenckich (43% przyrostu nowych mocy), stanowiących 66,3% całkowitej mocy zainstalowanej w PV. Jak podkreślił IEO, w porównaniu z rokiem 2022 widać spowolnienie przyrostu w tej grupie. Utrzymało się ono również w pierwszym kwartale 2024 r. Rekordowy wzrost – zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy zainstalowanych urządzeń – nastąpił w segmencie instalacji do 1 MW. W szczególności zaś w farmach powyżej 1 MW.

Nowym zjawiskiem w Polsce jest narastający w latach 2023–2024 tzw. Curtailmentu. Chodzi o czasowe ograniczenie pracy farm PV przyłączonych do sieci, szczególnie w szczytach generacji. Do tej nierynkowej formy zarządzania krzywą podaży energii coraz częściej ucieka się Operator Systemu Przesyłowego. Curtailment występuje w okresach najwyższej produktywności, szczególnie w godzinach okołopołudniowych, obecnie nie tylko w dni świąteczne, ale także i w dni robocze.


Zeszłoroczne redukcje OZE dotyczyły tylko 0,2%, ale w roku bieżącym (do 27 maja) przekroczyły 2,5%. Od początku roku 2024 zostało utracone ponad 500 GWh energii z OZE, w tym 460 GWh energii z elektrowni PV (wyłączenia trwały 131 godzin).

Po raz pierwszy branża fotowoltaiczna spotkała się z wyłączeniami źródeł pracujących w systemie. W 2023 r. było zmarnowane tylko 0,2% energii wytworzonej przez energetykę słoneczną i wiatrową, natomiast do końca maja to się zbliżyło do 3% energii wyprodukowanej w tym roku. To narasta w wielkim tempie. Wydaje się, że do końca tego roku to może przekroczyć 1 terawatogodzinę – dodał Grzegorz Wiśniewski.

Raport dostępny jest na stronie internetowej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu