Punkty ładowania samochodów elektrycznych

Punkty ładowania samochodów elektrycznych – przetarg w pilotażowym projekcie

Ministerstwo Infrastruktury (MI) informuje, że startuje pilotażowy projekt budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych na drogach krajowych.

Jak zaznacza MI, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, ogłasza przetarg na pilotażowy odcinek „zielonej drogi”, na którym mają znajdować się punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Punkty ładowania samochodów elektrycznych na MOP-ach przy autostradach

Postępowanie przetargowe obejmuje dwa odcinki dróg łączące duże aglomeracje miejskie: Wrocław z Katowicami (A4) i Łodzią (S8). Przetarg dotyczy dzierżawy miejsc pod budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na ternie trzynastu miejsc obsługi podróżnych (MOP-y) kategorii I.

Na potencjalnych dzierżawców czekają miejsca na ośmiu MOP-ach na A4 (Krajków Południe, Krajków Północ, Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło) oraz na pięciu MOP-ach na S8 (Gózew Północ, Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Północ i Jonas Południe). Jak zaznacza MI, w celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji będą oni mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi.

Według informacji podanej przez MI, w przetargu mogą startować firmy, które pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów na minimum dwóch punktach przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty. Wobec potencjalnych wykonawców postawiono także inny wymóg. Jest nim uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełen rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 1 mln zł.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat, będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Wybrany w przetargu wykonawca będzie także pełnił rolę operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów. Jego zdaniem będzie także dostosowanie miejsc przeznaczonych do postoju pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie.

Na podstawie www.gov.pl/web/infrastruktura

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny

 

reklama