przyzakładowa biogazownia

Powstanie przyzakładowa biogazownia rolnicza

Spółka Drink ID, producent napojów z Piotrkowa Trybunalskiego, zamierza czerpać energię z utylizowanych odpadów. Zmniejszenie negatywnego wpływu firmy na środowisko będzie możliwe dzięki 14 mln pożyczki. Wsparcia udzieli bowiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Przyzakładowa biogazownia rolnicza pozwoli beneficjentowi wykorzystać odpady z zakładu do produkcji proekologicznego paliwa, jakim jest biogaz – poinformował NFOŚiGW.

W co zostanie wyposażona przyzakładowa biogazownia rolnicza?

Jak wyjaśnił NFOŚiGW, przyzakładowa biogazownia zostanie wyposażona w układ kogeneracyjny o mocy 250 kW i 238 kWt. Spożytkuje substrat pochodzący z zakładu w postaci ścieków przemysłowych zawierających organiczne frakcje biodegradowalne. Budowa przyzakładowej biogazowni rolniczej potrwa do końca czerwca przyszłego roku.

Planowane jest również zagospodarowanie tzw. pofermentu powstającego w wyniku fermentacji metanowej. Poferment zostanie oczyszczony do postaci wody o parametrach dopuszczających wprowadzenie jej do środowiska lub zawrócenie z powrotem do zakładu.

Biogazownia rolnicza ma przysłużyć się środowisku

Inwestycja zaowocuje efektami proekologicznymi w postaci redukcji zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery – tłumaczy Fundusz.

Wyprodukowana w biogazowni energia elektryczna w 100% zostanie przeznaczona na sprzedaż do sieci dystrybucyjnej. Natomiast energia cieplna będzie wykorzystana na potrzeby własne biogazowni rolniczej i infrastruktury towarzyszącej. W przypadku nadwyżek ciepło będzie służyło podstawowej działalności firmy.

Jak przekazał w drugiej połowie sierpnia NFOŚiGW, umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w lipcu br. dokument został sygnowany przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz spółki Drink ID. Całkowity koszt inwestycji to 16,5 mln zł.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu