segment fotowoltaiki i pomp ciepła

Przejęcie firmy by rozwijać segment fotowoltaiki i pomp ciepła

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) poinformowało, że przejmuje Solgen, by intensywnie rozwijać segment fotowoltaiki i pomp ciepła. Spółka PGNiG podpisała umowę nabycia 100 proc. udziałów firmy Solgen z siedzibą w Krakowie. Spółka zaznaczyła, że akwizycja wyspecjalizowanego i doświadczonego podmiotu prowadzącego działalność na rynku usług fotowoltaicznych i okołoenergetycznych wpisuje się w przyjętą przez PGNiG koncepcję rozwoju obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE).

Będą inwestycje w segment fotowoltaiki i pomp ciepła

Inwestycje w obszar energetyki odnawialnej to jeden z priorytetów zarówno Grupy Kapitałowej PGNiG, jak i powstającego z połączenia PGNiG z PKN ORLEN i Grupą Lotos koncernu multienergetycznego. Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu i realizacji strategii dywersyfikacji źródeł energii. Strategia ta jest nie tylko odpowiedzią na wyzwania wynikające m.in. ze zmian klimatycznych, ale przede wszystkim stanowi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego kraju – powiedziała Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Zarządu PGNiG.

W efekcie akwizycji Solgenu, PGNiG rozbuduje swoje kompetencje elektroenergetyczne i poszerzy ofertę dla klientów biznesowych oraz indywidulanych. Krakowska spółka działa na rynku od 2015 roku i dotychczas wykonała instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy blisko 27 MW (ok. 1100 instalacji tylko w 2021 roku), a od ponad dwóch lat intensywnie rozwija również sprzedaż pomp ciepła. W latach 2018-2021 spółka Solgen osiągnęła blisko 10-krotny wzrost przychodów. Celem transakcji jest zagospodarowanie przez PGNiG nowych, dynamicznie rozwijających się rynków zielonej energii, poprzez usługi sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz powiązanych z nimi produktów – przede wszystkim pomp ciepła, ale również magazynów energii.

Obiecująco wyglądający element rynku OZE – segment fotowoltaiki i pomp ciepła

Jesteśmy przekonani, że wzbogacenie oferty sprzedażowej PGNiG o dodatkowe rozwiązania, takie jak instalacje fotowoltaiczne dla klientów biznesowych i indywidualnych oraz pompy ciepła i inne rozwiązania okołoenergetyczne spotka się z dużym zainteresowaniem wielu odbiorców. Dysponując 135 biurami obsługi klienta i portfolio ponad 7 mln klientów możemy istotnie przyczynić się do rozwoju czystej energii w Polsce – podkreślił Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG. – Oprócz segmentu fotowoltaiki bardzo obiecująco wygląda rynek pomp ciepła, między innymi w kontekście uruchomionego w dniu 29 kwietnia bieżącego roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej systemu dopłat w programie „Moje Ciepło”. Naszym zdaniem przyczyni się on do rozwoju tego rynku, tak jak program „Mój Prąd” przyczynił się do rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej w Polsce – dodał.

Wejście Solgenu do GK PGNIG pozwoli spółce jeszcze szybciej się rozwijać, aby w obszarze odnawialnej energetyki prosumenckiej i komercyjnej stać się kluczowym graczem na rynku. O sile Solgen stanowią wysokie kompetencje zespołu inżynieryjnego, którego trzon stanowią absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Łódzkiej. Pozwala to projektować i realizować ambitne zadania związane z odnawialnymi źródłami energii. Równie ważna jest współpraca w sektorze – Solgen jest członkiem wspierającym czołowych organizacji branżowych, jak Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła czy Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV – powiedział Bogdan Szymański, prezes Solgen.

Segment fotowoltaiki i pomp ciepła pomoże rozwijać spółka z sektora OZE

Posiadanie w portfelu Grupy Kapitałowej doświadczonej spółki z sektora OZE, która może zaoferować wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne i współpracujące z nimi pompy ciepła oraz potencjalnie inne usługi okołoenergetyczne, takie jak magazyny energii, jest korzystne zwłaszcza dla klientów detalicznych. Kompatybilność źródeł ciepła i energii elektrycznej gwarantuje efektywność domowych i biznesowych instalacji oraz wpływa na obniżenie kosztów energii. Jednym z założeń transakcji jest skalowanie przez PGNiG wyników z nowych segmentów zielonego biznesu, dzięki wykorzystaniu licznych synergii ze współpracy Solgen z pozostałymi spółkami GK PGNiG zarówno w obszarach biznesowych, jak i w obszarze sprzedaży i marketingu, w tym konstrukcji nowej oferty produktowej oraz dostępu do środków finansowych zapewniających dalszy, systematyczny rozwój – podkreśliło PGNiG.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny