Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami inwestuje w OZE

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku (PGO) zainwestuje środki unijne w odnawialne źródła energii (OZE).

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM), PGO będzie korzystać z fotowoltaiki i energii wiatrowej w działalności Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach.

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami wykorzysta energię słońca i wiatru

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma niemal 1,5 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowę w tej sprawie podpisali Adam Struzik, marszałek województwa, Stefan Kotlewski, prezes Zarządu PGO w Płocku oraz Katarzyna Jakubowska, wiceprezes Zarządu spółki.

Jak podaje UMWW, fundusze z RPO przeznaczone zostaną na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW na terenie należącego do PGO zakładu w Kobiernikach. W ramach projektu zaplanowano montaż ponad 3,5 tys. sztuk paneli fotowoltaicznych, które zasilą zakład produkcyjny w energię elektryczną. Środki przeznaczone zostaną również na montaż turbiny wiatrowej z pionową osią obrotu i włączenie nowej instalacji do sieci energetycznej.

Inwestycja ma zapewnić pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię w całości z OZE. Jednocześnie produkcja energii na potrzeby własne oraz sprzedaż jej nadwyżek przyczynić się ma do wygenerowania oszczędności w działalności zakładu.

Projekt pociągnie za sobą również pozytywny efekt dla środowiska. Dzięki zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Skorzystają na tym zwłaszcza mieszkańcy gminy Stara Biała, w której zlokalizowany jest zakład.

Wartość projektu pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z wiatrakiem o mocy 15-20 KW o pionowej osi obrotu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Kobiernikach” oszacowano na ponad 6,4 mln zł. Beneficjent – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku otrzyma na jego realizację blisko 1,5 mln zł dofinansowania. Wsparcie zostanie udzielone w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii RPO.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner merytoryczny

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny