PROSUMENT w czterech regionach

Dzięki uruchomionemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Programowi PROSUMENT wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe z czterech regionów Polski będą mogły skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wystarczy, że zgłoszą się do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Pierwsze umowy między Narodowym a Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Krakowie, Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu zostały zawarte 16 września br. w Kołobrzegu, podczas I Międzynarodowego Forum Ekologicznego. Łączna wartość podpisanych umów z WFOŚiGW to 63 mln zł. Te cztery Fundusze zaoferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pełne dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji.
 
Wsparciem publicznym objęte są zakupy i montaż sześciu rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne, małe wiatraki, pompy ciepła, kolektory słoneczne, piece na biomasę i układy mikrokogeneracyjne (w tym małe biogazownie). W zależności od rodzaju instalacji, klienci mogą liczyć na dotacje w wysokości 20-40% kosztów kwalifikowanych oraz niskooprocentowane pożyczki (1% w skali roku).
NFOŚiGW, uruchamiając PROSUMENTA, na którego łącznie do 2020 r. przeznaczył 600 mln zł, pośrednio wspiera także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz liczy na zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Tak bowiem stało się z krajowym rynkiem kolektorów słonecznych, który w ostatnich latach, wsparty 45-procentowymi dopłatami NFOŚiGW, pod względem sprzedaży znalazł się w czołówce europejskich państw.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.morguefile.com
 

Partner Portalu

Partner Portalu