Prosument dla Warmii i Mazur

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przystąpił do Programu Prosument, w ramach którego będzie można uzyskać dotację na budowę instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł na potrzeby własne.
 
Jeszcze w tym roku ruszy nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji. Wynika to z przeprowadzonej analizy rynku, wskazującej, iż zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe chcą przystąpić do Programu.
 
Nasze uczestnictwo w Programie Prosument umożliwi jego przetestowanie „na żywo” oraz sprawdzenie jego wad i zalet – tłumaczy Adam Krzysków, prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli nam lepiej przygotować się do absorpcji środków unijnych oraz nowych wyzwań, jakie pojawią się na poziomie regionalnym po wdrożeniu przez Polskę nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
 
WFOŚiGW w Olsztynie pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5 mln zł. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przy współpracy prywatnych inwestorów z funduszami wojewódzkimi, beneficjenci mają możliwość indywidualnego wyboru rodzaju i modelu instalacji oraz firmy montażowej, podczas gdy zaangażowane w program samorządy są zobowiązane do wyboru wykonawcy, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 
Prosument umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących do produkcji ciepła i prądu odnawialne źródła energii, z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Beneficjenci mogą wybierać spośród sześciu rodzajów mikroinstalacji: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, a także układów mikrokogeneracyjnych.
 
Na podstawie: www.warmia.mazury.pl

Partner Portalu

Partner Portalu