Prosumenci i spółdzielnie energetyczne

Prosumenci i spółdzielnie energetyczne – resort klimatu przygotował pakiet legislacyjny

Ministerstwo Klimatu (MK) poinformowało, że skierowało do konsultacji publicznych pakiet legislacyjny obejmujący projekty rozporządzeń regulujących wybrane obszary funkcjonowania dwóch grup podmiotów, którymi są prosumenci i spółdzielnie energetyczne.

Prosumenci i spółdzielnie energetyczne w pakiecie projektów rozporządzeń

W skład omawianego pakietu wchodzą projekty trzech rozporządzeń: rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym, w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej oraz w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych.

Ministerstwo Klimatu po opublikowaniu projektów trzech rozporządzeń w Internecie poinformowało, że pakiet rozporządzeń został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 29 maja br.

Według MK, celem pakietu jest wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad przyłączania i rozliczania energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich. Proponowane regulacje mają wyeliminować rozbieżności w tym obszarze, które wynikają z odmiennego podejścia poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.

Prosumenci i spółdzielnie energetyczne z optymalnymi metodami bilansowania

Według MK, jednym z kluczowych elementów regulacji jest przyjęcie optymalnej z punktu widzenia prosumentów, wektorowej metody bilansowania. Pewność i przewidywalność warunków funkcjonowania instalacji prosumenckich będzie dodatkowym stymulantem do rozwoju tego typu działalności.

Jednocześnie resort klimatu wskazuje, że analogiczne rozwiązania zastosowano w odniesieniu do spółdzielni energetycznych, dla których również przyjęto optymalne – zdaniem MK – rozwiązania związane z bilansowaniem. Ministerstwo oczekuje, że dzięki wprowadzeniu omawianych regulacji spółdzielnie energetyczne staną się atrakcyjnym sposobem budowy lokalnej energetyki poprawiającej bezpieczeństwo energetyczne państwa.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

partner merytoryczny