Promyk słońca dla Mazowsza

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, eliminacja zanieczyszczeń oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – to główne cele inwestycji, która wkrótce będzie realizowana na terenie Pułtuska. Projekt otrzymał wsparcie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Umowę dofinansowania podpisano 20 czerwca br.
kolektor dach
 
Dotacja unijna w wysokości blisko 8 mln pozwoli na zakup i montaż 533 zestawów kolektorów słonecznych. Przedsięwzięciem zostaną objęte domy mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej – pływalnia miejska, komenda powiatowa policji oraz komenda powiatowa straży pożarnej. Na terenie gminy zainstalowane będą kolektory płaskie i próżniowe. Uzyskana dzięki nim energia cieplna pozwoli na pokrycie ok. 60-70-procentowego zapotrzebowania energii na produkcję centralnej wody użytkowej. Wpłynie to również na obniżenie kosztów utrzymania budynków.
 
Łączna wartość zadania pn. „Chwyć swój promyk słońca – wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk” to niemal 11 mln zł.
Na podstawie: www.mazovia.pl
Fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu