Promocja firm z branży OZE

Promocja firm z branży OZE poza granicami

Promocja firm z branży OZE będzie realizowana w ramach dofinansowanego projektu. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa i Anna Pieczarka, członek zarządu województwa przekazali na ręce Adama Flagi, prezesa Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień Tarnowa” (LGD) umowę na dofinansowanie projektu pn. „Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski, funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych”.

Promocja firm z branży OZE – projekt z dofinansowaniem

Jak podaje UMWM, projekt ma wesprzeć promocję małopolskich przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Wsparcie będzie przeznaczone na pomoc w organizowaniu misji i wyjazdów handlowych, udziału w targach branżowych i pozyskiwaniu inwestorów w trakcie wizyt studyjnych, a budżet projektu wynosi ponad 7,5 mln zł.

Dofinansowanie dla 200 małopolskich przedsiębiorców z branży odnawialnych źródeł energii wyniesie 6,5 mln zł. Dzięki unijnemu wsparciu będzie czysto i energooszczędnie. Wymiana doświadczeń pozwoli beneficjentom z zagranicy zainwestować w nasze przedsięwzięcia – podkreśliła Anna Pieczarka.

Jak zaznacza UMWM, projekt jest adresowany nie tylko do przedsiębiorców, ale także do samorządowców, wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Mamy bardzo zdolnych przedsiębiorców i inżynierów, stworzymy dla nich nowy rynek zbytu i nowe miejsca pracy. Nie zawsze, to co jest z zagranicy jest lepsze – zaznaczył wicemarszałek Smółka.

Projekt pn. „Promocja gospodarcza przedsiębiorstw z Małopolski, funkcjonujących w obszarze czystej energii na rynkach zagranicznych” ma także przybliżyć biznes do nauki, do nowoczesnych rozwiązań sektora badawczo-rozwojowego. W ramach tego obszaru przewidziano budowę narzędzi programistycznych oraz stworzenie specjalnej bazy, narzędzia łączącego sferę nauki i biznesu.

W planach jest także organizacja festiwalu „Czysta i energooszczędna Małopolska”.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

reklama

reklama

 

partner merytoryczny