Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”

14 stycznia br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przekazało do konsultacji publicznych projekt „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” (w skrócie projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”). to jak wskazuje resort dokument, który „określa ambitne i realne cele w zakresie rozwoju wykorzystania technologii wodorowych w Polsce”.

Założenia „Polskiej Strategii Wodorowej” przedstawione podczas konferencji prasowej

Założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” przedstawili podczas konferencji prasowej Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska i  Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środoiwksa, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, a także Krzysztof Kubów, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodorowej.

Jak zaznacza MKiŚ, projekt „Polskiej Strategii Wodorowej” określa cele i działania dotyczące rozwoju krajowych kompetencji i technologii na rzecz budowy niskoemisyjnej gospodarki wodorowej. Odnoszą się one do trzech sektorów wykorzystania wodoru (energetyki, transportu i przemysłu), a także do jego produkcji, dystrybucji oraz koniecznych zmian prawnych i finansowania.

– Ambicją rządu RP jest rozwój silnych krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie wytwarzania kluczowych komponentów z łańcucha wartości gospodarki wodorowej oraz ich wykorzystanie na rzecz utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu środowiska i klimatu. Realizacja strategii wesprze sprawiedliwą transformację energetyczną i doprowadzi do awansu znaczenia polskich technologii w Europie i na świecie – powiedział minister klimatu i środowiska, informując o przekazaniu projektu do konsultacji publicznych.

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej” elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej

Jak zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska, prace nad „Polską Strategią Wodorową”  wpisują się w szerszy plan działań rządu związany ze sprawiedliwą transformacją energetyczną, który pozwoli ma na budowę zeroemisyjnego systemu energetycznego zapewniającego poprawę jakości powietrza. – Jest to kluczowy projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodny z działaniami Komisji Europejskiej i naszych partnerów w Unii Europejskiej w zakresie budowy Europejskiego Zielonego Ładu. Realizacja strategii pozwoli polskiej gospodarce wejść w nowy perspektywiczny obszar oraz będzie wsparciem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii – dodał pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

Według resortu, wizją i nadrzędnym celem „Polskiej Strategii Wodorowej” jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej m.in. poprzez rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. – Przygotowywana przez rząd strategia wodorowa jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w europejskim i globalnym krajobrazie energetycznym, w którym obserwuje się wyścig technologiczny w zakresie innowacyjnych metod produkcji, transportu i wykorzystania wodoru. Udział Polski w tym wyścigu ma strategiczne znaczenie dla przyszłości krajowego przemysłu, energetyki i transportu, które zostały wskazane w projekcie jako priorytetowe obszary wykorzystania wodoru – podkreślił Krzysztof Kubów.

Co zawiera Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej”?

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej” zawiera sześć koniecznych do osiągnięcia celów. Należy do nich „wdrożenie technologii wodorowych w energetyce”, „wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie”, a także „wsparcie dekarbonizacji przemysłu”. Wśród efektów, jakie ma przynieść wdrożenie strategii jest także „produkcja wodoru w nowych instalacjach”, a także „sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru” i „stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego”.

Jak zaznacza MKiŚ, strategia przewiduje łącznie 40 działań na rzecz realizacji wyznaczonych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Projekt przedstawia m.in. podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej  konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej” – zachęta do udziału w konsultacjach

– Znajdujemy się w historycznym momencie tworzenia nowej gałęzi gospodarki. Liczymy na aktywny udział społeczeństwa w tym procesie. W szczególności zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Stanowisko branży pozwoli udoskonalić dokument i będzie miało istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu strategii – zachęcał minister Kurtyka.

Projekt „Polskiej Strategii Wodorowej” dostępny jest w Internecie, a uwagi i opinie do można zgłaszać na specjalnym formularzu w terminie 30 dni od dnia przekazania projektu do konsultacji publicznych. Swoje wnioski należy wysłać na adres: wodor@klimat.gov.pl.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny