Projekt fotowoltaiczny

Projekt fotowoltaiczny: spółki łączą siły

Spółka KGHM Polska Miedź (KGHM) poinformowała, że wraz z Grupą Kapitałową PGE (PGE) podpisały przedwczoraj w Krynicy list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych, mających zapewnić wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym spółki.

Jak podaje KGHM, planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do Grupy KGHM Polska Miedź. Umożliwi to jednemu z największych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE. Spółka KGHM podkreśla przy tym, że jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym.

Projekt fotowoltaiczny – KGHM i PGE łączą siły

Jednym z naszych celów strategicznych jest zapewnienie już w 2030 r. aż 50 proc. energii elektrycznej ze źródeł własnych, w tym oczywiście OZE. Współpraca, którą planujemy z PGE pozwoli nam zrealizować jedno z najbardziej ambitnych zadań, jakie w ciągu nadchodzącej dekady staną przed KGHM Polska Miedź. Dołączając do światowych liderów w dziedzinie korzystania z OZE zapewnimy efektywną kosztowo i przyjazną środowisku energię elektryczną napędzającą nasz biznes – mówi Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM.

Przyszłość i rozwój energetyki to ważne priorytety w polityce krajowej. Zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE i KGHM przyczynia się dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce. Te działania niezwykle cieszą, gdyż pokazują, że zaangażowanie i prace prowadzone w resorcie energii mające na celu stworzenie przyjaznych warunków prawnych do tworzenia źródeł odnawialnych, spotykają się z pozytywnym odbiorem. Mam nadzieję, że przedstawiony przez rząd program „Mój prąd” będzie silnym impulsem rozwoju energetyki rozproszonej i przyczyni się w sposób znaczący do spełnienia zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii – skomentował Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Spółka miedziowa zaznacza, że projekty fotowoltaiczne (PV) mają być realizowane w formule joint venture obejmującej etapy przygotowania, budowy i eksploatacji instalacji PV.

Krok w kierunku wzrostu wykorzystania OZE

Dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji przez Polskę celów związanych ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, a także rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, gdzie fotowoltaika pełni jedną z naczelnych ról. Podejmowana współpraca to zatem realizacja koncepcji i wizji obu koncernów, która wpisuje się także w strategię energetyczną państwa – powiedział Krzysztof Kubów, wiceminister energii.

Ostateczny kształt współpracy pomiędzy PGE i KGHM zostanie wypracowany w ciągu najbliższych miesięcy. Zespół projektowy dokona przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje.

Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Dzięki współpracy lidera sektora energetycznego w Polsce oraz potentata na rynku miedzi, jest szansa na powstanie kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w ramach naszego szeroko zakrojonego programu PV. Nadrzędnym celem strategicznym tego programu jest zapewnienie Grupie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dużej skali. Elektrownie PV będą powstawały na gruntach w całym kraju, zarówno tych należących do Grupy, jak i partnerów zewnętrznych, z którymi sukcesywnie nawiązujemy współpracę – wyjaśniał Henryk Baranowski, prezes Zarządu PGE.

Przedsięwzięcie realizowane wraz z KGHM wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Wpisuje się także w przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, który zakłada, że do 2030 r. moc instalacji PV w naszym kraju ma wynieść 10,2 GW, a w 2040 r. – 20,2 GW.

Na podstawie nadesłanej informacji i kghm.com

fot. KGHM Polska Miedź

reklama

 

reklama

partner merytoryczny