odnawialnych źródeł energii

Krakowski program rozwoju odnawialnych źródeł energii

Urząd Miasta Krakowa (UM) podał, że krakowski program rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Od momentu jego uruchomienia w 2020 r. miasto wypłaciło dotacje na łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Krakowski program rozwoju odnawialnych źródeł energii – największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika

Magistrat podał, że w Krakowie największym zainteresowaniem cieszy się fotowoltaika. Dofinansowanie można uzyskać także na pompy ciepła, kolektory słoneczne, magazyny energii, systemy zarządzania energią oraz stacje ładowania pojazdów. Program rozwoju OZE na obszarze Gminy Miejskiej Kraków wdrożono uchwałą Rady Miasta Krakowa w 2020 r. Oferuje on dofinansowanie do zakupu i montażu m.in. instalacji fotowoltaicznych w ogrzewanych proekologicznie budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych czy nieruchomościach lokalowych. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej wynosi 5 tys. zł za każdy kWp mocy instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15 tys. zł.

Dopuszczalne jest dofinansowanie zadania z innych zewnętrznych źródeł tylko w części nieobjętej finansowaniem z miejskiego programu, jednak inne dofinansowanie, z którym beneficjent chciałby połączyć dotację, również musi uwzględniać taką możliwość.

W tym roku nabór wniosków do programu odbył się w lutym, udzielone zostały 43 dotacje na łączną kwotę 680 520 zł. 25 z nich dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. Ostateczne dane maja być znane po rozliczeniu dofinansowania przez beneficjentów.

Jak poinformował UM, od 2020 r. do końca 2023 r. udzielono łącznie 2032 dotacje na kwotę 30 054 281,06 zł. 1655 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu