Program „Moje Ciepło”

Program „Moje Ciepło” – będą dopłaty do pomp ciepła

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że uzyskał pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego na program „Moje Ciepło”. Dzięki temu będą dopłaty do pomp ciepła.

Program „Moje Ciepło” = dopłaty do pomp ciepła z Funduszu Modernizacyjnego

Jak tłumaczy NFOŚiGW, program „Moje Ciepło”, który przewiduje udzielanie dopłat do zakupu i montażu pomp ciepła w nowych budynkach o podwyższonym standardzie energetycznym, otrzyma finansowanie w ramach drugiej transzy środków z unijnego Funduszu Modernizacyjnego. Wsparcie to zostanie skierowane także na pięć innych programów zgłoszonych przez Fundusz. Łączny budżet zaakceptowanych polskich projektów to 8,1 mld zł. Decyzje w tej sprawie podjął 26 października Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego.

Założenia programu priorytetowego „Moje Ciepło” wraz z planem jego wdrażania zostały przyjęte przez Zarząd NFOŚiGW 9 sierpnia br. Następnie program został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Radę Konsultacyjną, co umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie programu z Funduszu Modernizacyjnego – nowego europejskiego instrumentu wspierania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej – tłumaczy Fundusz.

Program „Moje Ciepło” został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Decyzja Komitetu Inwestycyjnego otwiera drogę do praktycznego wdrożenia przez NFOŚiGW programu „Moje Ciepło” – podkreśla Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

600 mln zł na dopłaty do pomp ciepła

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych – zaznacza NFOŚiGW.

Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu „Moje Ciepło” dodaje: – Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”. Formą wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW będzie dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Program „Moje Ciepło” – kiedy będą ogłoszone nabory?

Ogłoszenie i rozpoczęcie pierwszego naboru w programie „Moje Ciepło” powinno nastąpić w I lub II kwartale 2022 r. Fundusz podkreśla, że wraz z planowaną kolejną edycją niezwykle popularnego programu „Mój Prąd” omawiany program będą stanowił flagową inicjatywę NFOŚiGW przeznaczoną na kompleksowe wsparcie osób indywidualnych (prosumentów).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama