„Mój Prąd” – niewykorzystany potencjał

Program „Mój Prąd” – niewykorzystany potencjał części województw

Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), dostępnymi na stronie internetowej mojprad.gov.pl, najwięcej, bo 4522 dotacji przyznano prosumentom z województwa mazowieckiego. Na drugim miejscu plasuje się Śląskie (4205 dotacje), a podium zamyka Małopolska (2887 dotacji) – wylicza firma ML System.

Program „Mój Prąd” – niewykorzystany potencjał w Lubelskiem i Dolnośląskiem

Nakładając mapę potencjału mocy fotowoltaicznych Polski na statystykę NFOŚiGW oraz dane z liczbą ludności w poszczególnych województwach, widoczna jest naturalna korelacja, tj. największą aktywnością wykazują się prosumenci z południa kraju, gdzie nasłonecznienie jest najkorzystniejsze. Im dalej na północ, tym ich zaangażowanie spada. Jednocześnie, biorąc pod uwagę relatywnie dobre nasłonecznienie oraz wartość wyprodukowanych watów na jedną osobą, w przypadku województw lubelskiego czy dolnośląskiego można mówić o nie w pełni wykorzystanym potencjale – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

mój prąd

* Opracowanie ML System na bazie danych z mojprad.gov.pl

Firma zaznacza też, że należy pamiętać, że sprzyjające warunki solarne to nie wszystko. Na wydajność instalacji wpływ ma także zanieczyszczenie powietrza czy usytuowanie modułów na dachu.

Ponad 1 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych

W październiku ubiegłego roku – według informacji Polskich Sieci Energetycznych (PSE) – przekroczony został próg 1 GW zainstalowanej mocy w krajowych źródłach fotowoltaicznych (PV). W ocenie zarządu ML System, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w 2020 r. przekroczona zostanie kolejna bariera, tj. 2 GW mocy.

mój prąd

** Opracowanie ML System na bazie danych z mojprad.gov.pl

Firma, powołując się na dane NFOŚiGW, zwraca uwagę, że w pierwszym etapie programu „Mój Prąd”, wsparto 27 tys. instalacji PV na łączną kwotę blisko 132 zł mln zł. Pozwoli to w ciągu roku wygenerować 152 GWh energii oraz zredukować emisję CO2 o 122,2 tys. ton.

Budżet rządowego programu „Mój Prąd” to 1 mld zł, a pojedynczy prosument może ubiegać się o dofinansowanie do 5 tys. zł. Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł spółka określa potencjał rynku na 4 mld zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ML System

fot. i 2 x rys. ML System

reklama

reklama

 

partner merytoryczny