Program Mój Prąd

Program Mój Prąd – drugi nabór

Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd” – poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dzięki kolejnym 600 mln zł dotacji na przydomowe instalacje fotowoltaiczne (PV) wygenerowana ma zostać moc 700 MW. Nowością w programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można sprawdzić status złożonego wniosku – dodaje NFOŚiGW.

Fotowoltaika prosumencka przeżywa prawdziwy boom za sprawą programu „Mój Prąd”, w którym do wykorzystania mamy jeszcze prawie 90% z miliardowego budżetu. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie nawet 200 tys. instalacji, które mogą wygenerować ok. 1 TWh zielonej energii, a zainstalowana moc sięgnie 1,2 GW – zapowiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

Program Mój Prąd – nabór wniosków do 18 grudnia 2020 r.

Jak zaznacza NFOŚiGW, drugi nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych potrwa do 18 grudnia 2020 r. Zasady programu nie zmieniają się, a zatem można starać się o dotacje w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie większej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.

Fundusz podkreśla, że specjalnie dla osób zainteresowanych udziałem w Programie przygotowana została dedykowana strona internetowa mojprad.gov.pl.

Przejrzysty interface strony internetowej pozwala intuicyjnie odnaleźć podstawowe informacje o programie „Mój Prąd”. Znajdziemy tam między innymi instruktaż składania wniosków – zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej – oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Myślę, że nasi beneficjenci docenią też przygotowaną wyszukiwarkę statusu złożonych wniosków. Ponadto na stronie głównej zamieściliśmy liczniki, które pokazują m.in. liczbę przyznanych dotacji i łączną moc instalacji PV w kW na obszarze poszczególnych województw oraz wartość zredukowanej emisji CO2 do atmosfery – podkreślił Piotr Woźny, prezes Zarządu NFOŚiGW.

Program Mój Prąd wielkim sukcesem

Fundusz zaznacza, że pierwszy nabór programu „Mój Prąd” okazał się wielkim sukcesem. Wnioski przyjmowano od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 r., a NFOŚiGW dofinansował ponad 27 tys. instalacji fotowoltaicznych. Na ten cel wydatkowano prawie 132 mln zł, a zainstalowana moc PV to 152 MW. Uzyskana redukcja emisji CO2 została oszacowana na ok. 122 tys. ton/rok.

Popularność i sukces „Mojego Prądu” polega na jego prostocie i szybkich procedurach. Jednym z ułatwień jest możliwość składania wniosku o dotację za pośrednictwem instalatorów PV, którzy podpisali z NFOŚiGW porozumienie o współpracy – przypomniał minister Kurtyka. – To już 49 firm z branży fotowoltaicznej, a lista ta sukcesywnie się wydłuża, bo procedowane są kolejne porozumienia – dodał prezes Woźny.

„Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.

Program ma się przyczynić do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza, a także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Na podstawie nfosigw.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjna)