Proekologiczne oświetlenie

Proekologiczne oświetlenie na poczcie

Energooszczędne oświetlenie z systemem sterowania w największych sortowniach przesyłek zainstalowała Poczta Polska (PP). To proekologiczne rozwiązanie zmniejsza zużycie energii i emisję CO2, a jednocześnie poprawia warunki pracy.

Poczta Polska w ramach modernizacji wymieniła oświetlenie wewnątrz hal, zainstalowała nowe oświetlenie zewnętrzne oraz oświetlenie w innych budynkach znajdujących się na terenie sortowni (wartownie, budynki administracyjne, techniczne, magazynowe). Nowoczesne rozwiązania znalazły zastosowanie w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych: Lisi Ogon, Pruszcz Gdański, Warszawa i Wrocław.

Proekologiczne oświetlenie w największych sortowniach przesyłek

Jak podaje PP, zainstalowano także inteligentny systemy sterowania oświetleniem. Tworzą je np. zegary astronomiczne, wykorzystywane do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Sterowniki te powodują automatyczne włączenie oświetlenia po zachodzie słońca i wyłączenie o wschodzie. Z kolei system sterowania DALI pozwala bardzo efektywnie wykorzystywać oświetlenie sztuczne wewnątrz pomieszczeń – koryguje oświetlenie sztuczne w zależności od dopływu światła naturalnego.

Prace modernizacyjne zakończyły się w grudniu ub.r. Dokonana zmiana zapewnia oszczędność oraz poprawia warunki pracy. W ubiegłym roku nowoczesne i inteligentne systemy zostały zainstalowane  w sortowni w Komornikach k. Poznania.

Poczta Polska szacuje, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zaoszczędzi dodatkowo ponad 2 mln zł rocznie, a emisja CO2 zmniejszy się o ponad 4,3 tys. ton rocznie. – Zużycie energii elektrycznej w zmodernizowanych sortowniach spadnie o ok. 70%. Zaoszczędzona energia elektryczna pozwoliłaby na zasilenie 1810 domów jednorodzinnych w ciągu roku. Nasze działania proekologiczne przekładają się na zmniejszenie kosztów obsługi przesyłek, a jednocześnie dają korzyści pracownikom – podkreśla Justyna Siwek z PP.

Modernizacja oświetlenia w czterech sortowniach umożliwi PP pozyskanie 1162 certyfikatów, które po spieniężeniu znacząco poprawią efektywność ekonomiczną zrealizowanych projektów. Spółka złożyła do poszczególnych dystrybutorów bezpłatne wnioski o zmniejszenie mocy umownych z tytułu planowanego zmniejszenia zużywanej energii elektrycznej. Oznacza to dodatkowe roczne oszczędnościami na poziomie ok. 135 tys. zł. brutto.

Poczta zapewnia, że w jej planach jest dalsza modernizacja oświetlenia w kolejnych obiektach, głównie tych, które zużywają najwięcej energii.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Pocztę Polską

fot. Poczta Polska

partner merytoryczny

 

partner medialny