Proekologiczna instalacja

Proekologiczna instalacja do wytwarzania biokomponentów już działa

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, uruchomiła w rafinerii w Trzebini instalację do wytwarzania biokomponentów z olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. Proekologiczna instalacja do wytwarzania biokomponentów jest częścią strategii Grupy Orlen w obszarze biopaliw. To umożliwi zastąpienie paliw kopalnych paliwami wytworzonymi z surowców odpadowych – zapowiedział Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Proekologiczna instalacja do wytwarzania biokomponentów – inwestycja korzystna dla środowiska

Jak poinformował UMWM, Grupa Orlen inwestuje w rozwiązania i technologie, które pozwalają na dynamiczny rozwój produkcji proekologicznych paliw alternatywnych. Do ich produkcji będą wykorzystywane surowce niespożywcze, w tym odpady, co wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Pierwszą taką instalacją jest uruchomiona w Trzebini instalacja UCO FAME, pozwalająca wytwarzać biododatki paliwowe ze zużytych olejów spożywczych. Ta inwestycja to kolejny krok w transformacji Orlen Południe w nowoczesną biorafinerię. I realizacja strategicznych celów Grupy Orlen – powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu Orlen.

Budowa instalacji do produkcji i destylacji UCO FAME rozpoczęła się w listopadzie 2021 r. Generalnym wykonawcą była polska firma inżynierska AB Industry. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 127,5 mln zł.

– Inwestycje w nowe technologie i nowoczesne rozwiązania napędzają polską gospodarkę. Kolejna inwestycja spółki z Grupy Orlen stanowi dowód, że koncern od lat jest liderem polskiego rynku biopaliw i biokomponentów, a obecnie konsekwentnie zmierza w kierunku przekształcenia w nowoczesną biorafinerię – podkreśliła Iwona Gibas z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Produkcja estrów drugiej generacji i gliceryny technicznej

Jak przekazał UMWM, instalacja będzie produkować 30 tys. ton estrów drugiej generacji oraz 7 tys. ton gliceryny technicznej rocznie. Do produkcji będzie wykorzystywać 30 tys. ton surowca w postaci olejów posmażalniczych i tłuszczów zwierzęcych. Estry drugiej generacji produkowane w Trzebini zostaną wykorzystane jako dodatek do oleju napędowego.

Biokomponenty dodawane do tradycyjnych paliw transportowych pozwalają ograniczyć zapotrzebowanie na ropę naftową. Tym samym wspierają niezależność energetyczną i zwiększają dywersyfikację źródeł pozyskania surowców do produkcji paliw. Gliceryna techniczna, powstająca przy okazji produkcji estrów, będzie mogła być wykorzystywana w Trzebini do produkcji proekologicznego glikolu propylenowego. Glikol propylenowy jest bezpiecznym dla środowiska produktem, wykorzystywanym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w medycynie – wyjaśnił UMWM.

Na podstawie: malopolska.pl

fot. UMWP

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny