Rozwój produkcji biometanu

Cel: rozwój produkcji biometanu. Stanowisko POB

Polska Organizacja Biometanu (POB) wystosowała formalne stanowisko do minister klimatu i środowiska. Dotyczy ono konieczności dalszej aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu (KPEiK) oraz niezbędnych i pilnych do wdrożenia postulatów legislacyjnych. Te ostatnie mają mieć na celu rozwój produkcji biometanu w Polsce.

Potrzebne są istotne zmiany legislacyjne

Członkowie POB szacują swoje zaangażowanie finansowe w projekty biometanowe, na poziomie CAPEX, co najmniej 17,5 mld zł. Chodzi o zaangażowanie obejmujące przygotowanie i rozwój, oraz budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do 2030 r. Członkowie POB dostrzegają też możliwości produkcji w Polsce nawet 2 mld m3 biometanu rocznie.

 Aby zrealizować te cele potrzebne są jednak istotne zmiany legislacyjne oraz zagwarantowanie branży czytelnej i długoterminowej państwowej strategii na rzecz rozwoju rynku biometanu w Polsce w dokumentach typu KPEiK i PEP2040 (Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. – przyp. red.). Inwestorzy potrzebują wsparcia ze strony nowego rządu, stabilności i jasnych reguł działania. O te wszystkie zmiany apelujemy i dzisiaj formalnie przekazujemy nasze postulaty, wypracowane w gronie członków POB do minister klimatu i środowiska – powiedział Michał Tarka, dyrektor generalny POB. – Wiele największych krajów unijnych już pokazuje, jak wiele korzyści dostarcza im dynamiczny rozwój rynku biometanu. Zaczynali oni jednak od strategii i dokumentów politycznych oraz kompleksowej legislacji. Polska jak najszybciej powinna do nich dołączyć – dodał dyrektor Tarka.

Postulaty mające na celu rozwój produkcji biometanu

W swoim stanowisku POB wskazuje kilka postulatów. Pierwszy z nich to uwzględnienie celu produkcji biometanu na rok 2030 w KPEiK na poziomie 2 mld m3 oraz uwzględnienie konkretnych ilości biometanu jako paliwa transformacji energetycznej także dla innych działów gospodarki poza transportem.

Drugi postulat, to objęcie instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu również od większych instalacji OZE, powyżej 1 MW, poprzez wprowadzenie okresu przejściowego poprzedzającego wdrożenie docelowego instrumentu wsparcia opartego na konkurencyjnym postępowaniu przetargowym (aukcji).

Kolejny postulat dotyczył objęcia instrumentem wsparcia opartym na stałej cenie zakupu biometanu transportowanego również w postaci sprężonej albo skroplonej środkami transportu innymi niż sieci gazowe.

Organizacja postuluje również wprowadzenie rozwiązań umożliwiających lepszą integrację instalacji OZE wytwarzających biometan z sieciami gazowymi. Jeden z postulatów obejmuje też wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjno-budowalnym instalacji OZE wytwarzających biometan. Istotne jest także umożliwienie wykorzystania biometanu w celu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego przez podmioty do tego zobowiązane.

Treść stanowiska dostępna jest na stronie bioch4.org/stanowiska/.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu