prądem z fotowoltaiki

Remizy katowickich OSP zasilane prądem z fotowoltaiki

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że zarządzane przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) budynki katowickich ochotniczych straży pożarnych (OSP), będą zasilane prądem z fotowoltaiki. Wybrani zostali wykonawcy na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych. W podzielonym na pięć części przetargu wpłynęło łącznie 199 ofert.

Katowickie OSP z prądem z fotowoltaiki

Chcąc dawać przykład w zakresie ekologicznej transformacji Katowic podjęliśmy decyzję, by wszystkie budynki OSP wyposażyć w panele fotowoltaiczne. Rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć tzw. ślad węglowy i ograniczyć emisję szkodliwych związków. Jednocześnie, w dobie rosnących cen energii, będzie to dodatkowa oszczędność. Komisja przetargowa stanęła przed nie lada wyzwaniem, gdyż do przetargu łącznie wpłynęło aż 199 ofert. Teraz wykonawcy będą mieli czas na opracowanie stosownych dokumentacji oraz zebranie niezbędnych pozwoleń tak, by montaż instalacji nastąpił w 2025 roku. – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Magistrat podkreślił, że Katowice to jedno z nielicznych miast w Polsce, które w tak szerokim zakresie utrzymuje i finansuje działalność pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Cztery dzielnice, pięć budynków OSP

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na budynkach OSP przy: ul. Strzelców Bytomskich 33 w Dąbrówce Małej. Znajdą one też zastosowanie na obiektach przy ul. Szarych Szeregów 62 i ul. Uniczowskiej 64 w Kostuchnie, ul. Morawa 119a w Szopienicach oraz ul. Grota-Roweckiego 20a w Zarzeczu. Do każdego z nich wykonawcy składali osobne oferty. Panele przy OSP przy ul. Szarych Szeregów wykona firma Soleko Polska z Oleszna, która zaproponowała kwotę 45,5 tys. zł. Do tej części wpłynęły 44 oferty. Ta sama firma wykona także instalację w Dąbrówce Małej. W tym zadaniu zadeklarowała kwotę 86 tys. zł i została wybrana spośród 45 ofert. Panele na OSP przy ul. Morawa wykona firma Pagra z Wrocławia, która zadeklarowała wykonanie zadania za 73 tys. zł. Do tej części zgłosiło się 46 firm. Na budynku przy ul. Uniczowskiej panele zamontuje firma Solight z Bielska-Białej, która zadeklarowała kwotę 59 tys. zł. To zadanie chciały wykonać 33 firmy. Ta sama firma będzie także pracować z instalacją przy ul. Grota Roweckiego, którą wykona za kwotę 46 tys. zł. W tym przypadku wykonawca został wybrany spośród 31 ofert.

Zasilanie prądem z fotowoltaiki ograniczy zanieczyszczenie powietrza

– Pozyskiwanie energii z ekologicznych źródeł, nieemitujących szkodliwych substancji do atmosfery to bardzo popularny trend, z którego korzystamy wszyscy. Do atmosfery nie trafiają zanieczyszczenia, a więc oddychamy czystszym, świeższym powietrzem. Montaż takich paneli na jednostkach, które służą ochronie mieszkańców jest znaczący. Służby mogą nas chronić nie tylko w sposób, do jakiego zostały wyznaczone, ale także wpływać na nasze otoczenie szerzej – podkreślił Marcin Gawlik, dyrektor KZGM-u.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP odbywa się w ramach programu Ekoremiza. Jest on finansowany  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zasilanie prądem z fotowoltaiki ma przyczynić się do ograniczenia użycia prądu z paliw kopalnych. ,To z kolei prowadzi do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Mniejsze zanieczyszczenie powietrza zmniejsza narażenie mieszkańców na jego negatywne skutki. Dodatkowo inwestycja ma pozwolić na zwiększenie wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł energii.

Wykorzystane będą panele PV o mocy 410 W

Montowane instalacje tworzyć będą panele o mocy 410 W. W każdym budynku OSP liczba paneli wynika z dotychczasowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz możliwości technicznych danego budynku. Przy ul. Szarych Szeregów będzie ich 28, przy ul. Morawy 58, a w Dąbrówce Małej 70. 38 sztuk paneli pojawi się przy OSP przy ul. Uniczowskiej, a przy Grota Roweckiego 25.

Wykonawcy odpowiedzialni są za stworzenie dokumentacji projektowej, obejmującej audyt energetyczny, koncepcję modernizacji dachu i projekt technologiczny. Niezbędne będzie także uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń. Prace montażowe odbędą się w 2025 r.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot.???

Partner Portalu

Partner Portalu