Prąd ze słońca

Prąd ze słońca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że Gmina Dziwnów będzie produkować prąd ze słońca.

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW na terenie stacji uzdatniania wody (SUW) w Strzeżewie oraz oczyszczalni ścieków w Międzywodziu powstały instalacje fotowoltaiczne.

Prąd ze słońca dzięki wsparciu z WFOŚiGW

Łącznie na obu instalacjach zamontowano 298 paneli fotowoltaicznych, pozwalających na produkcję prądu z energii słonecznej.

Dotacja udzielona na ten cel ze środków WFOŚiGW wyniosła 239 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji – niemal 480 tys. zł.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,8 kWh zlokalizowana została na terenie SUW w Strzeżewie. Jej działanie pozwoli na redukcję, o ponad 30 ton rocznie, emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń.

Moc instalacji wybudowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Międzywodziu wynosi 35,8 kWh. Efektem ekologicznym tej inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o niemal 30 ton w skali roku.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie/WFOŚiGW

reklama