Prace przy termomodernizacji

Prace przy termomodernizacji szkoły zakończone

W lipcu br. zakończyły się prace przy termomodernizacji gmachu Szkoły Podstawowej Specjalnej (SPS) nr 28 przy ul. Tęczowej w Gdańsku. Jak podaje Urząd Miejski w Gdańsku (UM), remont objął także budynki pobliskich internatów, a koszt inwestycji wyniósł 888 tys. zł.

Prace przy termomodernizacji wykonane w trzech budynkach

Jak informuje UM, kompleks szkolny SPS nr 28 składa się z trzech budynków: szkoły znajdującej się przy ul. Tęczowej 26 w Gdańsku Sobieszewie, internatu „dużego” i internatu „małego” przy ul. Tęczowej 25. Prace przy termomodernizacji wykonywano we wszystkich trzech obiektach, a efektem inwestycji ma być ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło, co ma się przełożyć na obniżenie kosztów utrzymania.

W budynkach zamontowano nowe ogrzewanie oraz okna i drzwi. Ściany wszystkich obiektów docieplono i wykonano nowe elewacje. Ponadto zamontowano nowe oświetlenie zewnętrzne. Łączny koszt prac w całym kompleksie szkolnym wyniósł 888 tys. zł.

Prace przy termomodernizacji łącznie w 30 placówkach

Jednocześnie gdański magistrat przypomina, że program termomodernizacji gdańskich placówek oświatowych objął 30 obiektów. Obecnie w 10 z nich prowadzone są prace przy termomodernizacji. Kolejne cztery zadania są w fazie przetargów, a dwa zadania już zakończono. W najbliższych dniach zostanie także ogłoszony przetarg na termomodernizację Przedszkola nr 74 przy ul. Magellana.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Miasta Gdańska uzyskała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dodaje UM.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. M. Nicgorski/UM w Gdańsku