pożyczki na termomodernizację

Pożyczki na termomodernizację

„JESSICA 2 – najtańsze pożyczki na termomodernizację budynków w Wielkopolsce – nowe możliwości” – pod takim hasłem w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (UMWW) w Poznaniu odbyła się konferencja, której organizatorami był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Spotkanie otworzył Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

JESSICA 2 – pożyczki na termomodernizację w Wielkopolsce

Jak podaje UMWW, celem konferencji było przybliżenie potencjalnym inwestorom szczegółów oferty preferencyjnych pożyczek z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na finansowanie termomodernizacji w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej.
W bloku prezentacji omówione zostały zasady ubiegania się o finansowanie oraz nowe rozwiązania i rozszerzone możliwości w dostępności pożyczek. Podkreślano fakt, że o pożyczki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się także przedsiębiorcy i inne podmioty spoza sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą.

Pożyczki oferowane w ramach JESSICA 2 na rzecz termomodernizacji stanowią bardzo ważny element w działaniach prowadzących do poprawy efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację smogową w kraju, w tym w Wielkopolsce. Pożyczki JESSICA 2 są odpowiedzią Województwa Wielkopolskiego na pojawiające się w tym zakresie wyzwania. Stanowią one bardzo atrakcyjne źródło finansowania projektów termomodernizacyjnych. W odróżnieniu od dotacji, które już zostały rozdysponowane, wsparcie JESSICA 2, ze względu na zwrotny charakter, będzie dostępne jeszcze przez wiele lat. Co ważne, już wkrótce oferta pożyczek w tym obszarze skierowana zostanie również do przedsiębiorców – powiedział Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Warto zauważyć, że każda termomodernizacja generuje dla inwestora strumień przychodów (korzyści) w postaci niższych kosztów zużycia energii. Ten przychód powinien być istotnym czynnikiem decydującym o formie finansowania. Pożyczki JESSICA 2 mogą ten efekt wzmocnić, gdyż jest to aktualnie najtańszy sposób na sfinansowanie takich inwestycji w Wielkopolsce – powiedziała Anna Gajewska, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK.

W trakcie konferencji przedstawiono także informacje nt. stanu wdrażanego również w ramach JESSICA 2 instrumentu pożyczkowego na finansowanie rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski, a eksperci z BGK zapewnili możliwość bieżących konsultacji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama