pożyczki na OZE

Pożyczki na OZE

Ponad 60 mln zł będzie do rozdysponowania na odnawialne źródła energii (OZE) na Pomorzu. Wnioski o przyznanie pożyczki będzie można składać od nowego roku – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP).

Umowa w sprawie pożyczek została podpisana pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Pomorskim Funduszem Pożyczkowym (PFP). Dzięki niej inwestorzy będą mogli zaciągać preferencyjną pożyczkę na budowę instalacji wytwarzających energię z OZE. Z funduszy unijnych na pożyczki zostało przeznaczonych prawie 60 mln zł, a 3,5 mln zł PFP dołoży ze środków własnych.

W województwie pomorskim jest coraz większe zapotrzebowanie na instalacje, które pomogą uzyskać energię ze słońca, wody, biomasy, biogazu czy energii ziemi. To przedsięwzięcia, które pomogą ochronić klimat i środowisko, a także wpłyną na oszczędności gmin na energii elektrycznej i ogrzewaniu. Pożyczka z PFP pomoże inwestorom w postawieniu specjalnych instalacji (np. paneli fotowoltaicznych) w celu produkcji energii cieplnej czy elektrycznej (np. siłownie wiatrowe) – podkreśla UMWP.

W Pomorskiem będą pożyczki na OZE

Dzięki pożyczkom znacząco zwiększymy zdolność wytwarzania energii odnawialnej i dołożymy naszą cegiełkę do wyzwań globalnych, takich jak bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia negatywnych zmian klimatu i poprawy stanu powietrza, którym oddychamy. Na ten cel przekażemy funduszowi pożyczkowemu 60 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ale chcę podkreślić, że fundusz zaangażuje uzupełniająco także środki własne – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Pożyczka OZE to pierwsza tego typu umowa w Polsce – zaznacza UMWP i dodaje, że o pieniądze za jej pośrednictwem będzie można się o ubiegać już w pierwszym kwartale 2019 r. Urząd dodaje też, że środki mają być przyznawane na atrakcyjnych warunkach. Oprocentowanie w skali roku wynosić będzie jedynie 0,25%, a okres kredytowania może sięgać nawet 15 lat. Ponadto PFP nie będzie pobierać opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek, ponieważ za swoje usługi otrzymuje wynagrodzenie z EBI.

O pożyczkę mogą starać się inwestorzy chcący wybudować na terenie województwa pomorskiego instalację wytwarzającą energię z OZE. Dotyczy to m.in.: przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń JST, organizacji pozarządowych, szkół wyższych czy grup producentów rolnych. — Zarząd Województwa konsekwentnie dąży do nadania Pomorzu tytułu najbardziej „zielonego” regionu w Polsce. Jestem przekonany, że współpraca, którą dziś inaugurujemy, będzie owocna i przyniesie wiele korzyści szerokiemu gronu podmiotów, które zechce przyczynić się do zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym regionu — dodał Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWP

fot. sozosfera.pl

reklama