oszczędzać energię

Poznań będzie oszczędzać energię

Urząd Miasta Poznania (UM) poinformował, że Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania i Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej podpisali porozumienie o współpracy.

Główny cel porozumienia dotyczy współdziałania przy realizacji strategii energetycznej miasta Poznań.

Poznań będzie oszczędzać energię we współpracy z Politechniką Poznańską

Celem miasta jest ciągła poprawa efektywności energetycznej. Politechnika Poznańska od wielu lat zajmuje się tymi zagadnieniami, prowadząc prace o charakterze rozwojowym. Miasto postanowiło skorzystać z doświadczenia jednej z najlepszych placówek naukowo-dydaktycznych w Polsce, czego skutkiem jest podpisane porozumienie – powiedział wiceprezydent Guss.

Zgodnie z informacją podaną przez poznański magistrat, strony porozumienia zamierzają realizować wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe. Wyniki tych przedsięwzięć mają być następnie wdrażane w systemie energetycznym miasta. Ma to pozwolić m.in. na przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w strukturze miejskiej. Poznański magistrat, w myśl porozumienia, będzie również korzystał z doradztwa Politechniki Poznańskiej. Doradztwo to ma być wykorzystywane m.in. przy realizacji projektów wspierających efektywność energetyczną.

Innym wymiernym efektem porozumienia będzie wspólne organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych oraz praktyk zawodowych dla studentów Politechniki – wskazuje UM.

Jak zaznacza poznański ratusz, realizacja celów porozumienia ma przynieść korzyści obu jego sygnatariuszom. Politechnika Poznańska zyska możliwość przetestowania nowych rozwiązań w strukturze miejskiej. Z kolei Poznań, poprzez wykorzystywanie innowacyjnych metod zwiększających efektywność energetyczną, wykona kolejny krok w kierunku Smart City.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. UM Poznania

partner merytoryczny

reklama