Nowa farma wiatrowa

Powstanie nowa farma wiatrowa

Grupa Energa poinformowała, że na terenie gminy Przykona (woj. wielkopolskie, pow. turecki) powstanie nowa elektrownia wiatrowa. Przedsięwzięcie kompleksowo przygotowała i zrealizuje Energa Invest.

Spółka złożyła w lutym powiadomienie o zamiarze wydania polecenia rozpoczęcia prac budowlanych generalnemu wykonawcy inwestycji. Tym samym zainicjowana została faza realizacji inwestycji.

Nowa farma wiatrowa o mocy ponad 30 MW

Farma Wiatrowa Przykona dysponować będzie mocą zainstalowaną ponad 30 MW. Przewiduje się, że rocznie będzie ona produkować ok. 75 GWh energii elektrycznej. Dziewięć turbin wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (m.in. linie kablowe SN, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stacja GPO) posadowionych zostanie na 250 ha rekultywowanych terenów po kopalni węgla brunatnego. Wykorzystanie tego obszaru pod inwestycję w odnawialne źródła energii (OZE) stanowi cenną wartość dodaną całego przedsięwzięcia – podkreśla Energa.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest jednym z fundamentów silnej pozycji, jaką Grupa Energa zajmuje w polskim sektorze energetycznym. Od dawna szczycimy się umiejętnym łączeniem celów biznesowych z dbałością o środowisko, a Farma Wiatrowa Przykona będzie kolejnym dowodem na skuteczność naszych działań w tym obszarze – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energi SA.

Farma wiatrowa w okolicy miejscowości Przykona jest jedną z inwestycji, dzięki którym Grupa Energa zrealizować zamierza swoją długoletnią strategię inwestycyjną. Zakłada ona wzrost mocy zainstalowanych w nowych OZE o co najmniej 50 MW do 2020 r.

Po zakończeniu budowy i oddaniu do użytkowania, Farma Wiatrowa Przykona wejdzie w skład aktywów wytwórczych spółki Energa Wytwarzanie, która już teraz dysponuje pięcioma instalacjami tego typu o łącznej mocy zainstalowanej 211 MW. Zakończenie realizacji inwestycji zostało zaplanowane na drugi kwartał 2020 r.

Biorąc pod uwagę potencjał terenu przeznaczonego pod inwestycję, Energa Invest bierze też pod uwagę możliwość budowy na tym terenie w przyszłości elektrowni fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

Na podstawie media.energa.pl

fot. Grupa Energa (na zdjęciu Farma Wiatrowa Bystra)

partner merytoryczny