Powstanie Dolnośląska Dolina Wodorowa – podpisano list intencyjny

W obecności premiera Mateusza Morawieckiego, Michała Kurtyki, ministra klimatu i środowiska oraz Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego podpisał 9. września br. list intencyjny w sprawie powołania do życia organizmu, jakim ma być Dolnośląska Dolina Wodorowa.

Dolnośląska Dolina Wodorowa by wykorzystać potencjał regionu

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD), nowa inicjatywa pozwoli wykorzystać potencjał regionu w zakresie nowoczesnych technologii, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy tutaj, na Dolnym Śląsku, zainicjować powstanie już drugiej w Polsce doliny wodorowej. Wodór jest tym nośnikiem energii, który należy do przyszłości – powiedział premier Morawiecki.

Cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 jest wielkim wyzwaniem dla Europy. Chcemy aby Dolnośląska Dolina Wodorowa stała się ważnym elementem tego procesu. Jako władze samorządowe silnie wspieramy inwestycje w rozwój innowacyjnych technologii, a także współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi. Wierzę, że już w najbliższych latach zobaczymy efekty tych działań i umocnimy pozycję Dolnego Śląska jako regionu nowoczesnego i śmiało podejmującego się realizacji ambitnych wyzwań – podkreślił marszałek Przybylski.

Wspólnie z marszałkiem województwa dolnoślaskiego list intencyjny podpisali: Cezariusz Lesisz, prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej, Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź oraz Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Manufacturing Motor Poland.

Dolnośląska Dolina Wodorowa w zgodzie ze strategią resortu

Opracowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska strategia do 2030 r. zakłada powstanie pięciu dolin wodorowych, które będą stanowić trzon transformacji energetycznej, polegającej na przezbrojeniu sieci elektrycznych i ciepłowniczych na spalanie czy współspalanie wodoru. Transformację przejść ma także transport publiczny, ponieważ wodór będzie mógł być wykorzystywany jako paliwo – zaznacza UMWD.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy na rozwój technologii wodorowych zostaną przeznaczone środki w wysokości 800 mln euro. W powołaniu pięciu dolin wodorowych uczestniczy Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza dolina została powołana w maju tego roku w Rzeszowie, a kolejne powstaną na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Mazowszu, Śląsku i w Wielkopolsce – wylicza urząd marszałkowski.

Cele Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r.

Przy okazji UMWD wskazuje, że projekt Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. wyznacza kilka celów. Jest wśród nich osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów. Następny cel, to rozpoczęcie eksploatacji 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, również wyprodukowanych w Polsce. Wspomniany projekt strategii zakłada również, że powstaną co najmniej 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru, a także – co już wspomniano – że powstanie, co najmniej pięć dolin wodorowych, będącymi centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz w budowie niezbędnej infrastruktury.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Adam Guz/KPRM

reklama

reklama

 

partner merytoryczny