potencjał solarny

Potencjał solarny zmapowany

Urząd Miejski Wrocławia (UM) pochwalił się opracowaniem mapy potencjału solarnego.

Owa mapa jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ze strony mieszkańców wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności energią słoneczną.

We Wrocławiu powstała mapa prezentująca potencjał solarny dachów

Jak zaznacza UM, w związku z zainteresowaniem wykorzystaniem OZE, na popularności zyskują systemy solarne. Często jednak osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę zastanawiają się, czy tam gdzie mieszkają warunki pogodowe umożliwiają efektywne wykorzystanie energii słonecznej. By zachęcić mieszkańców do sięgania po kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne oraz by ułatwić im podjęcie decyzji odnośnie zasadności takich działań we Wrocławiu opracowana została mapa potencjału solarnego.

Omawiana mapa prezentuje potencjał solarny dachów budynków we Wrocławiu. Pod tym pojęciem kryje się ilość energii słonecznej padającej na powierzchnię dachów w ciągu roku. Dane są prezentowane w ujęciu miesięcznym i rocznym, a także w rozbiciu na składowe promieniowania słonecznego. Składowe te to promieniowanie rozproszone (ISH) i promieniowanie bezpośrednie (IDH), które zsumowane tworzą promieniowanie całkowite (ITH).

Jak podaje wrocławski magistrat, warstwy rastrowe widoczne na mapie prezentują ilość energii słonecznej w watogodzinach przypadającą na komórkę o wielkości 1m na 1m. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i rosnącą wraz z nim rzeczywistą powierzchnią zdolną do odbierania energii słonecznej – tłumaczy UM.

Wrocławska mapa powstała przy współpracy Biura Ochrony Przyrody i Klimatu oraz Biura Rozwoju Wrocławia. Wykonana została przez Zespół Systemu Informacji Przestrzennej. Jest dostępna w Internecie na stronach Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

rys. UM Wrocławia

reklama