Poszukiwanie wód geotermalnych

Poszukiwanie wód geotermalnych

Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód geotermalnych (z utworów jury dolnej) w Tomaszowie Mazowieckim będzie kosztowało ponad 13 mln zł.

Takiej też wysokości dotację na wykonanie odwiertów przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Umowę w tej sprawie zawarto w piątek 6 lipca.

Swoje podpisy na umowie potwierdzającej przyznanie dofinansowania złożyli Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego i Iwona Jońska-Rybaczek, dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Poszukiwanie wód geotermalnych ze wsparciem NFOŚiGW

Głębokość otwór Tomaszów Mazowiecki GT-1 oszacowano na 2090 m (+/-20%). Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w lipcu br., a ich koniec przewidziano na luty 2020 r. Kwota dotacji (13 361 627 zł) równa jest kosztom całkowitym tego przedsięwzięcia.

Jak podaje NFOŚiGW, to szósta podpisana umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. W poprzednim roku (2017) NFOŚiGW zawarł umowy na tego typu przedsięwzięcia z gminami: Sochaczew (10 433 750 zł), Sieradz (10 589 711 zł), Koło (22 150 000 zł), Szaflary (44 937 000 zł) i Lądek-Zdrój (18 788 250 zł). Kolejne finansowe wsparcie od NFOŚiGW – po Tomaszowie Mazowieckim – trafi do gminy Turek i przeznaczone będzie na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w tamtejszej miejscowości.

Obecnie w NFOŚiGW trwa jeszcze nabór wniosków na przedsięwzięcia z zakresu poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Do rozdysponowania jest w nim łącznie 250 mln zł (200 mln zł to dotacje, a 50 mln zł – pożyczki). Jego zakończenie przewiduje się 30 listopada br.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. NFOŚiGW/K.Kuczek. Od lewej: Marcin Witko, prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Henryk Kowalczyk, minister środowiska, Kazimierz Kujda, prezes Zarządu NFOŚiGW.

reklama