w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Porozumienie o współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

We wtorek 18 maja władze Politechniki Gdańskiej (PG) podpisały porozumienie o współpracy z Duńskim Uniwersytetem Technicznym (DUT), Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz PGE Polską Grupą Energetyczną (PGE). Jak wskazuje gdańska uczelnia, dzięki memorandum, studenci i naukowcy PG zyskają kolejną możliwość wymiany wiedzy, wspólnych badań i rozwoju zawodowego w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

Plany uczelni w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Politechnika Gdańska podkreśla, że jako czołowa instytucja naukowo-badawcza w obszarze oceanotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw rynkowym trendom i stawia na jeszcze lepsze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy i kompetencji swoich studentów i naukowców. Oprócz ww. umowy o współpracy, PG w najbliższym czasie zamierza otworzyć międzyuczelniany kierunek studiów, dotyczący morskiej energetyki wiatrowej wspólnie z partnerskim ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w tym zakresie – Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Podpisane we wtorek 18 maja memorandum jest kolejnym krokiem rozwoju uczelni w obszarze offshore, która z racji bliskości morza i czołowych portów bałtyckich w Gdyni i Gdańsku ma ogromne tradycje zarówno w aspekcie kształcenia kolejnych pokoleń inżynierów i specjalistów, jak również w prowadzeniu badań naukowych i opracowywaniu nowatorskich technologii morskich – podkreśla PG. Udział strony duńskiej w porozumieniu wynika natomiast z faktu, że Dania jest krajem przodującym w Europie w aspekcie wykorzystania energetyki wiatrowej oraz w badaniach naukowych w tym zakresie.

Zawarte porozumienie – krok w stronę morza

Umowę o współpracy w Auli Politechniki Gdańskiej podpisali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Peter Hauge Madsen, dyrektor wydziału Wind Energy DUT, prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN, a także Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE. Wagę porozumienia podkreśliła obecność na uroczystości Ole Tofta, ambasadora Królestwa Danii w Polsce oraz Juliana Skelnika, konsula Królestwa Danii w Gdańsku. Inicjatorami porozumienia byli natomiast: prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa PG oraz Paweł Flaszyński, prof. IMP PAN.

Zawarcie tego porozumienia to dla wszystkich stron duży krok naprzód i możliwość nawiązania jeszcze bliższej i bardziej efektywnej współpracy. Stawiając ten kolejny krok „w stronę morza” wychodzimy naprzeciw rynkowym trendom i oczekiwaniom. Zamierzamy sprostać wyzwaniu i pracować z całych sił na rzecz dynamicznie rozwijającej się branży offshore – podkreślił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

– Współpraca z czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi to dla nas wszystkich szansa na dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wymiana wiedzy między nami i naszymi partnerami przyczyni się również do budowania kompetencji przyszłości wśród studentów, którzy w kolejnych latach będą mogli znaleźć zatrudnienie w przygotowywanych projektach offshore w polskiej części Morza Bałtyckiego – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski.

Do czego zobowiązały się strony porozumienia w obszarze morskiej energetyki wiatrowej?

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do regularnych, wzajemnych wizyt profesorów, badaczy i pracowników naukowych na obydwu uczelniach w celach naukowych i dydaktycznych, a także do zwiększenia mobilności studentów i doktorantów obydwu uczelni oraz personelu technicznego i administracyjnego. Sygnatariusze umowy podjęli zobowiązania również w obszarze transferu wiedzy poprzez programy szkoleniowe pomiędzy stronami, w zakresie współpracy w działaniach o szczególnym znaczeniu badawczo-rozwojowym lub naukowym, także poprzez wymianę doświadczeń w zakresie użytkowania złożonej aparatury naukowo-technicznej. Podjęto również zobowiązania na rzecz organizowania inicjatyw promocyjnych, takich jak: seminaria, konferencje, warsztaty, lekcje, praktyki i staże studenckie, a także szkolenia i spotkania studyjne. Strony zobowiązały się także do rozwoju inicjatyw mających na celu poprawę zarządzania,

opracowania wspólnych projektów, które zostaną przedstawione do finansowania przez Komisję Europejską lub inne organizacje krajowe lub ponadnarodowe. Ustalono także kooperację na rzecz działań ukierunkowanych na przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy zdobytej w ramach porozumienia.

Na podstawie media.pg.edu.pl

fot. Krzysztof Krzempek/PG (Na zdjęciu prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN, Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE i prof. Krzysztof Wilde, rektor PG)

reklama

 

partner merytoryczny