na rzecz rozwoju morskiej energetyki

Porozumienie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

15 września br. z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. OZE, przedstawiciele administracji rządowej oraz sektora morskiej energetyki wiatrowej podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” („Polish Offshore Wind Sector Deal”) – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ)

Jaki jest cel porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki?

Jak wskazało MKiŚ, nadrzędnym celem porozumienia jest wsparcie rozwoju sektora w Polsce oraz maksymalizacja udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych, powstających w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej (tzw. local content).

Porozumienie sektorowe zostało zapoczątkowane przez resort „Listem intencyjnym o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” podpisanym w lipcu ubiegłego roku – przypomniało MKiŚ. Umożliwiło to rozpoczęcie intensywnej współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem wschodzącego sektora polskiej gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa. Następnie pod koniec października rozpoczęto prace w utworzonych sześciu grupach roboczych, których zwieńczeniem jest wspomniane Porozumienie.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej, a także jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, jednostek finansowych i budżetowych inwestorów i branży – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej – wskazało MKiŚ.

Stała platforma na rzecz rozwoju morskiej energetyki

Porozumienie ma stanowić stałą platformę współpracy między organami administracji rządowej, i samorządu terytorialnego, obecnymi i przyszłymi inwestorami oraz operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce, a także pomiędzy przedstawicielami łańcucha dostaw i usług, jednostek naukowo-badawczych i instytucji finansowo-ubezpieczeniowych. Ma to pozwolić osiągnąć cel Porozumienia, poprzez zapewnienie skoordynowanych działań na rzecz dynamicznego rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych – zaznaczył resort środowiska.

15 września 2021 roku zapisze się w kalendarzu jako historyczny dzień dla polskiej energetyki i gospodarki. Polska ma ambicje i możliwości stać się jednym z liderów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, a nawet w Europie. Podpisanie Porozumienia sektorowego przez stronę rządową i uczestników rynku to kolejny, istotny krok w rozwoju tego zielonego sektora, który pomoże odbudować gospodarkę dotkniętą pandemią koronawirusa oraz umożliwi skorzystanie z szansy jaką daje instalacja 11 GW mocy do 2040 roku – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski

Minister przypomniał, że w lutym br. weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, której celem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w morskiej energetyce wiatrowej na polskiej części Bałtyku m.in. przez zapewnienie ram prawnych oraz wieloletniego wsparcia podmiotów zainteresowanych rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa to nie tylko wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i filar transformacji energetycznej. To cywilizacyjna szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne. Dzięki uruchomieniu inwestycji wartych ok. 130 mld złotych powstaną nowe, dobrze płatne miejsca pracy – dodał minister Kurtyka.

Inspiracja płynęła z Wielkiej Brytanii

Jak podkreślił Ireneusz Zyska, podpisanie porozumienia to bezprecedensowe osiągnięcie, z którego wszyscy możemy być dumni. To drugie na świecie, po obecnym liderze morskiej energetyki wiatrowej Wielkiej Brytanii, porozumienie sektorowe dotyczące budowy nowego sektora gospodarki, jakim jest morska energetyka wiatrowa.

Porozumienie sektorowe było inspirowane brytyjskim porozumieniem tzw. Offshore Sector Deal. Zostało wypracowane dzięki dobrej woli wielu stron, działających zgodnie w niewiele ponad rok. To przykład bardzo dobrej współpracy między rządem, a obecnymi i przyszłymi inwestorami i operatorami morskich farm wiatrowych w Polsce oraz przedsiębiorcami zaangażowanymi w dostawy dla przygotowania, realizacji i eksploatacji projektów offshore wind. Oprócz zapewnienia terminalu instalacyjnego, który zostanie uruchomiony w Porcie w Gdyni, to kluczowy element budowy i rozwoju krajowego łańcucha dostaw – zaznaczył.

Nowy rozdział współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Wiceminister Ireneusz Zyska zwrócił także uwagę, że podpisanie Porozumienia otwiera nowy rozdział współpracy, który będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki. – Cieszymy się, że wiele podmiotów kluczowych dla branży oraz łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej już dziś dołączyło do wypełniania postanowień Porozumienia. Zachęcamy także inne podmioty, by dołączyły się do tej inicjatywy, składając oświadczenie o przystąpieniu do Porozumienia, co jest warunkiem uczestnictwa w dalszej pogłębionej współpracy prowadzonej w dedykowanych grupach roboczych – dodał.

Jak wskazał pełnomocnik rządu, jednym z aspektów rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest zapewnienie, jak najwyższego udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach na dostawy i usługi dla przyszłych projektów. – Już dzisiaj polski łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych obejmuje ponad 400 firm. Pod porozumieniem sektorowym podpisało się ponad 120 podmiotów, w tym spółki z udziałem Skarbu Państwa. To olbrzymi potencjał, który chcemy wspólnie wykorzystać – powiedział I. Zyska.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny