Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej ze wsparciem w Świętokrzyskiem

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) poinformował o kolejnych środkach pomocowych udzielonych na termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Podpisane zostały umowy na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO).

W ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” środki unijne otrzymają: gmina Łopuszno, miasto i gmina Chmielnik i Szpital Powiatowy w Chmielniku.

Poprawa efektywności energetycznej w gminie Łopuszno

I tak, gmina Łopuszno pozyskało wsparcie na kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Łopusznie. Dofinansowanie wyniesie niemal 887 tys. zł, przy koszcie całkowitym na poziomie nieco ponad 967 tys. zł. Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Łopusznie o powierzchni 635,21 m2. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu oraz redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace związane z projektem będą polegały m.in. na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), wymianie oświetlenia, montażu instalacji fotowoltaicznej, dociepleniu budynku, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Chmielnik i poprawa efektywności energetycznej

Miasto i gmina Chmielnik przeprowadzi natomiast projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik”, który zyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1,421 mln zł, a całkowity koszt projektu został oszacowany na ponad 2,228 mln zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków (Szkoła Podstawowa w Chmielniku filia w Suchowoli, Chmielnickie Centrum Kultury, Świetlica wiejska w Szyszczycach, Świetlica wiejska w Jasieniu). Planowany zakres prac obejmuje m.in: modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), docieplenie – ścian zewnętrznych i w gruncie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne (ledowe).

Poprawa efektywności energetycznej w szpitalu w Chmielniku

Z kolei Szpital Powiatowy w Chmielniku zostanie objęty projektem pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku”. Kwota dofinansowania dla tego przedsięwzięcia sięgnie niemal 4,74 mln zł, podczas gdy całkowity koszty projektu oszacowany został na ponad 5 mln zł. Projekt ów zakłada termomodernizację czterech budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku o łącznej powierzchni 2 468 m2 (budynki: główny, kuchni, kotłowni i pralni). W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące elementy: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja źródła ciepła oraz instalacji c.w.u., wymiana instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia (na ledowe), budowa instalacji fotowoltaicznej oraz zastosowanie systemu zarządzania energią.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama