Poprawa efektywności

Poprawa efektywności energetycznej w Piekoszowie

Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, przebudowa systemu grzewczego i montaż odnawialnych źródeł energii (OZE). Do tego wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie. To elementy projektu, który będzie realizować Miasto i Gmina Piekoszów, a którego celem jest poprawa efektywności energetycznej.

Celem dofinansowanego projektu poprawa efektywności energetycznej

Jak podał Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), umowę na dofinasowanie unijne inwestycji podpisano we wtorek, 17 stycznia br. Umowę zakładającą wsparcie w wysokości ponad 2,7 mln zł podpisali Andrzej Bętkowski, marszałek Renata Janik, wicemarszałek i Zbigniew Piątek, burmistrz Piekoszowa. W wydarzeniu uczestniczyli także Krzysztof Słoń, senator Rzeczypospolitej Polskiej i Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Dzięki modernizacji i przebudowie systemów nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i gazów cieplarnianych oraz oszczędzaniu energii chronimy środowisko – powiedział marszałek Bętkowski.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawsze się stara wspierać samorządowców i wykorzystywać oszczędności pozyskane dzięki korzystnemu kursowi euro. Trzymam kciuki za Pana Burmistrza, aby udało mu się zrealizować inwestycję na czas – dodała wicemarszałek Janik.

Jak wskazuje UMWŚ, Miasto i Gmina Piekoszów pozyskało dofinansowanie na realizację projektu o wartości ponad 3, 2 mln zł. Środki zostały przyznane w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. To element Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Trudne zadanie…

Cieszę się z dodatkowych środków unijnych, które pozwolą nam zmodernizować budynek szkoły, w którym uczy się około 600 uczniów z terenu gminy. Przed nami trudne zadanie, ale korzyści z jego realizacji będą odczuwali zarówno uczniowie, jak i gmina – podkreślił burmistrz Piątek.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWŚ

Partner Portalu

reklama