Poprawa efektywności

Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków wielorodzinnych

Dzięki dotacji w wysokości blisko 1,3 mln zł będzie możliwa poprawa efektywności energetycznej dwóch wielorodzinnych budynków w Połczynie-Zdroju. Wsparcia udzielił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Środki pochodzą z programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”. Program jest finansowany ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego – poinformował NFOŚiGW.

Poprawa efektywności energetycznej – na czym skupią się prace?

Jak wyjaśnił NFOŚiGW, modernizacja energetyczna będzie dotyczyła budynków mieszkalnych przy ul. Kilińskiego 3 oraz Grunwaldzkiej 32 w Połczynie-Zdroju (woj. zachodniopomorskie).

W obiektach zaplanowano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu i stropodachu. Wymienione zostaną stolarka okienna i drzwiowa oraz indywidualne źródła ciepła w poszczególnych lokalach. Modernizacja obejmie instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także oświetlenia w części wspólnej. Przewidziano również zastosowanie systemu zarządzania energią w budynku (tzw. BMS). System pozwoli monitorować i zarządzać wszystkimi urządzeniami i podsystemami znajdującymi się w obiekcie i jego otoczeniu. Stopień redukcji zużycia energii dla budynków po przeprowadzeniu prac wyniesie ponad 71%.

Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy na poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC). Umowa ta została zawarta pomiędzy beneficjentem a przedsiębiorstwem oszczędzania energii typu ESCO. Na każdym etapie przygotowania fiszki i wniosku o dofinansowanie beneficjent miał możliwość korzystania ze wsparcia doradcy energetycznego. Tę rolę w ramach pierwszego naboru pełni Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA (KAPE) – tłumaczy NFOŚiGW.

Inwestycja za prawie 5 mln zł

Narodowy Fundusz nadmienił, że niniejszy, pilotażowy program dofinansowań jest realizowany we współpracy między NFOŚiGW a Polskim Funduszem Rozwoju (PFR). Rola PFR-u ma polegać na umożliwieniu pozyskania przez ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub w innej, alternatywnej.

Wśród efektów proekologicznych planowanych po zrealizowaniu inwestycji przez Połczyńskie Przedsiębiorstwo Komunalne (PPK) należy wymienić zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Nie sposób pominąć również długofalowej oszczędności energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w Warszawie. Sygnowali ją Magdalena Bodzenta, zastępca dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki NFOŚiGW oraz Beata Pszczoła-Bryńska, prezes Zarządu PPK. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 4,9 mln zł.

Główne cele programu NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”, to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. To można osiągnąć poprzez zoptymalizowane inwestycji w poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej – podsumował NFOŚiGW.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu