OZE

Ponad 4,4 mln zł dofinansowania na OZE

Ponad 4,4 mln zł unijnego wsparcia na gospodarkę niskoemisyjną trafi do gmin w subregionie siedleckim – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia, w gminach Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica wykonanych zostanie łącznie 468 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Powstaną 292 instalacje obejmujące kolektory słoneczne i 176 instalacji fotowoltaicznych.

468 instalacji OZE ze wsparciem z RPO

Umowę w sprawie udzielenia dofinansowania podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz Kazimierz Hawryluk, wójt gminy Stara Kornica.

– Dzięki unijnemu wsparciu na terenie czterech gmin zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych i pyłów, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na jakość powietrza. Wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych daje długofalowe efekty. To poprawa środowiska, lepsza jakość życia mieszkańców, ale też oszczędności dla samorządów i budżetów domowych – powiedziała Elżbieta Lanc.

Jak informuje UMWM, projekt będzie realizowany na terenie czterech partnerskich gmin: Stara Kornica, Dobre, Jakubów oraz Stanisławów, a unijne wsparcie zostanie przeznaczone na zamontowanie instalacji OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Inwestycja zostanie wykonana zarówno na budynkach mieszkalnych, jak i na obiektach użyteczności publicznej. W ramach projektu zamontowanych będzie łącznie 468 instalacji na 436 budynkach. W gminie Stara Kornica powstanie 247 instalacji dla 238 lokalizacji, w gminie Dobre – 161 instalacji dla 142 lokalizacji, w gminie Jakubów – 23 instalacje dla 22 lokalizacji i w gminie Stanisławów – 37 instalacji dla 34 lokalizacji.

– Odpowiedzialna polityka ekologiczna wymaga aktywizacji lokalnych społeczności. Cieszę się, że kolejne mazowieckie gminy wdrożą energooszczędne rozwiązania. Takie projekty włączające we wspólne działania podmioty administracji publicznej są niezwykle potrzebne podkreśliła Janina Ewa Orzełowska.

Urząd marszałkowski zaznacza, że realizacja projektu ma się przyczynić do zwiększenia udziału energii elektrycznej i cieplnej uzyskiwanej z OZE. Ma również ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i pyłów powstałych w wyniku spalania paliw kopalnych, a w konsekwencji wpłynąć pozytywnie na jakość powietrza.

Beneficjentem projektu pt. „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica” jest Gmina Stara Kornica. Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na niespełna 7,1 mln zł, a dofinansowanie ma wynieść ponad 4,4 mln zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO).

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

partner merytoryczny