Ponad 1600 ledowych opraw oświetleniowych

Jeszcze w tym roku na prawie 100 ulicach w Rudzie Śląskiej zainstalowanych zostanie ponad 1600 ledowych opraw oświetleniowych oraz wymienionych zostanie blisko 400 słupów – podkreśla Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Miasto wyłoniło już wykonawców dla tych zadań, a całość ma kosztować ponad 5 mln zł. Większość z tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie z Unii Europejskiej (UE) oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (G-ZM). Od 2016 r. dzięki pozyskanym środkom unijnym w mieście udało się już zainstalować ponad 2700 opraw oświetleniowych oraz wymienić blisko 600 słupów – wylicza magistrat.

Zastosują ponad 1600 ledowych opraw jeszcze w tym roku

Całkowity zakres tego proekologicznego przedsięwzięcia, które władze Rudy Śląskiej chcą zrealizować jeszcze w tym roku, obejmuje wymianę 1603 opraw oświetleniowych, montaż 399 słupów oraz instalację 14 szaf oświetleniowych. – Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje praktycznie całe miasto. Po jej zakończeniu liczba nowych ledowych – ekologicznych opraw przekroczy 4,3 tys., co oznacza, że spora część miejskiego oświetlenia będzie już po modernizacji – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Pierwsze prace przy modernizacji oświetlenia już się rozpoczęły. Ich koszt wyniesie ok. 5 mln zł, z czego większość zostanie sfinansowana ze środków UE oraz pieniędzy pozyskanych z G-ZM. Tegoroczna wymiana oświetlenia na energooszczędne przyniesie także konkretny efekt ekologiczny. – Dzięki inwestycji do atmosfery każdego roku trafi ponad 400 ton CO₂ mniej. Modernizacja oświetlenia pozwoli również zaoszczędzić środki wydatkowane na zakup energii elektrycznej. Nowe ledowe oprawy ograniczą roczne zużycie energii elektrycznej o ok. 580 MWh, co przekłada się na kwotę ponad 300 tys. zł – tłumaczy Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Ponad 1600 ledowych opraw oświetleniowych elementem modernizacji oświetlenia

Tegoroczne inwestycje są częścią IV etapu modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście. Łączny jej koszt to ponad 9 mln zł, z czego większość stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie na realizację całego projektu przyznała także G-ZM, która przeznaczyła na ten cel ponad 1,6 mln zł w ramach programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Do tej pory w ramach IV etapu modernizacji oświetlenia wymieniono blisko 2300 opraw oraz ponad 250 słupów – wylicza UM.

Magistrat przypomjna też, że poprzednie etapy zostały zrealizowane w latach 2016-2019, a ich łączna wartość to ponad 3,6 mln zł. Na każdy z nich miasto również pozyskało unijne dofinansowanie, którego suma wyniosła prawie 1,6 mln zł. W sumie zamontowano ponad 460 opraw LED i ponad 220 słupów aluminiowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu