Ponad 10 GW z OZE

Ponad 10 GW z OZE w Polsce

Ponad 10 GW z OZE w Polsce? Ministerstwo Klimatu poinformowało, że moc zainstalowanych w kraju odnawialnych źródeł energii (OZE) przekroczyła wspomnianą wielkość. – Moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. To moc równa zainstalowanej w tradycyjnych elektrowniach w Bełchatowie, Turowie i Opolu łącznie – poinformował Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Jak podkreślił wiceminister Zyska dynamika przyrostu nowych instalacji fotowoltaicznych sprawia, że sektor energetyki słonecznej jest obecnie najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. – Od grudnia 2015 r. moc instalacji fotowoltaicznych wzrosła o ponad 1600% – zaznaczył.

Ponad 10 GW z OZE, dzięki programom priorytetowym

Wiceminister zwrócił uwagę, że ten sukces to efekt m.in. zmian w prawie i uruchomienia takich programów jak „Mój Prąd”, „Agroenergia” czy „Energia Plus”. Według wiceszefa resortu: – Tak dynamiczny rozwój mikroinstalacji możliwy jest w dużej mierze dzięki funkcjonującemu w Polsce dedykowanemu wytwórcom (prosumentom) energii odnawialnej systemowi rozliczeń energii, tzw. systemowi opustów, który umożliwia prosumentowi wykorzystanie sieci elektroenergetycznej jako swego rodzaju „magazynu energii”. Wspomniane nadwyżki wytwórca może wykorzystać w ciągu 365 dni.

Mechanizmy wsparcia odnawialnych źródeł energii w Polsce i ponad 10 GW z OZE

Przy okazji Ministerstwo Klimatu przypomniało, że głównym mechanizmem wsparcia OZE w Polsce jest system aukcyjny, który obowiązuje od 1 lipca 2016 r. – Innymi dedykowanymi systemami wsparcia dla wytwórców energii z OZE są wprowadzone w roku 2018 mechanizmy przewidziane dla małych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Systemy feed-in premium (FiP) oraz feed-in tariff (FiT) adresowane są do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy – przypomniał wiceminister.

Ministerstwo przypomina także, że za sprawą nowelizacji ustawy o OZE od 29 sierpnia 2019 r. rozszerzony został prosumencki system rozliczeń energii produkowanej z mikroinstalacji, funkcjonujący od 1 lipca 2016 r. Zmiana polegała na tym, że do grupy prosumentów energii odnawialnej dołączyli prosumenci biznesowi, czyli odbiorcy końcowi niebędący odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Ministerstwo zapewnia również, że prowadzi prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, do których należy m.in. rozwój klastrów energii.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl