Pompy ciepła i kolektory słoneczne

500 tys. zł na pompy ciepła i kolektory słoneczne w Białymstoku

Białostoczanie zainteresowani montażem pomp ciepła lub instalacją kolektorów słonecznych mogą od środy (7 sierpnia) ubiegać się o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku. Do dyspozycji mieszkańców jest 500 tys. zł, a jak zaznacza Urząd Miejski w Białymstoku (UM), wnioski można składać do 20 sierpnia.

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w walce o lepszą jakość powietrza

Miasto dofinansuje zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na pompę ciepła lub instalację kolektorów słonecznych w prywatnych domach zlokalizowanych w Białymstoku. – To poszerzenie dotychczasowych działań służących ochronie powietrza, realizowanych w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Białegostoku”. Zależy nam na tym, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Samorząd planuje, że w ramach projektu dofinansowaniem objętych zostanie ok. 100 gospodarstw domowych, a uprawnione do składania deklaracji są osoby fizyczne. Na dotacje dla mieszkańców na pompy ciepła i kolektory słoneczne przeznaczono 500 tys. zł, a jej wysokość może wynieść maksymalnie 45% poniesionych kosztów. Jedna osoba może więc otrzymać zwrot kosztów sięgający do 5 tys. zł. Koszty muszą zostać poniesione do 31 października 2019 r.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu mogą składać deklaracje do 20 sierpnia br. w Departamencie Ochrony Środowiska UM (ul. Bitwy Białostockiej 2/2, sekretariat, pokój nr 200, II piętro) lub w Kancelarii Ogólnej UM (ul. Słonimska 1) w godzinach pracy urzędu.

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni spośród osób, które złożą deklaracje. Najpierw jednak zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem spełniania wymagań formalnych i merytorycznych. Uwzględnione zostaną m.in. kryteria efektu ekologicznego, czyli redukcja emisji CO2 i pyłu PM10. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne – zaznacza UM.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków są dostępne na stronie www.bip.bialystok.pl.

Na podstawie www.bialystok.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)