Polska Geotermia Plus

Polska Geotermia Plus i 600 mln zł

Od 3 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program nosi tytuł „Polska Geotermia Plus”.

Jak podaje NFOŚiGW, na wsparcie geotermalnych inwestycji zarezerwowano 300 mln zł dotacji i tyle samo pożyczek.

Polska Geotermia Plus – nowy program wspierany przez NFOŚiGW

Program, skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców. Ma się przyczynić do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, a wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.

Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym. Do grona przedsięwzięć obligatoryjnych zaliczono także modernizację lub rozbudowę istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartą na źródle geotermalnym. Tutaj uwzględniono także wykonanie lub rekonstrukcję otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego.

Z kolei fakultatywnie inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW, to np. modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), czy wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Budżet programu to 600 mln zł z możliwością jego zwiększenia. Przewidziano dwie formy dofinansowania: dotacje – do 40% kosztów kwalifikowanych (do 50% w przypadku przedsięwzięć geotermalnych wykorzystujących technologię ORC) oraz pożyczki – do 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pożyczek – od 1 do 300 mln zł – oprocentowanie wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 20 lat.

Program „Polska Geotermia Plus” będzie realizowany w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a wydatkowanie środków przewidziano do 2025 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner merytoryczny