Podwójna umowa

27 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano dwie umowy pożyczki z Gminą Jasień. Obie dotyczą dofinansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Jasieniu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.
 
wfosigw
 
Pierwsza pożyczka – płatnicza, na kwotę blisko 141,5 tys. zł, ma zagwarantować beneficjentowi płynność finansową przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Natomiast druga umowa to wsparcie na pokrycie wkładu własnego pożyczkobiorcy w kosztach kwalifikowanych zadania. Opiewa ona na 96,4 tys. zł.
 
Całe przedsięwzięcie jest warte ponad 716,4 tys. zł, a wartość dotacji ze środków unijnych wynosi blisko 566 tys. zł. Szacuje się, iż w wyniku realizacji zadania zaoszczędzonych zostanie rocznie 256 MWh energii, a efektem ekologicznym będzie zmniejszenie emisji CO2 o 59,4 Mg/rok.
 
Na podstawie: www.wfosigw.zgora.pl

Partner Portalu

Partner Portalu