Podwójna korzyść

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – to cel Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Do 15 września br. o wsparcie przedsięwzięć pomagających osiągnąć ten cel mogą ubiegać się podmioty publiczne oraz prywatne, realizujące zadania publiczne.
 
Środki na ten cel pochodzą z Mechanizmu Finansowego EOG. Do rozdysponowania jest blisko 15 mln zł.
 
Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków oraz modernizacji lub zastąpienia istniejących źródeł energii nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW.
 
– Zachęcam podmioty do wnioskowania o środki. Projekty termomodernizacyjne to podwójna korzyść – niższe koszty eksploatacji budynków, a także redukcja emisji CO2 – komentuje Maciej Grabowski, minister środowiska.
 
Na podstawie: www.mos.gov.pl
fot. www.freeimages.com

Partner Portalu

Partner Portalu