Elastyczność sieci energetycznej

Podnieść elastyczność sieci energetycznej – wyzwanie w ramach projektu

Energa Operator, w ramach międzynarodowego projektu EUniversal, rozpoczęła testowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących elastyczność sieci energetycznej. Projekt ma umożliwić zmiany w poborze lub produkcji energii, także tej wytwarzanej z odnawialnych źródeł (OZE), w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury energetycznej (np. przez przeciążenia) – poinformowała Energa.

Zagadnienie elastyczności sieci jest obecnie kluczowe dla transformacji w obszarze rynku energii. Wypracowywane rozwiązania, m.in. dzięki stworzeniu odpowiednich mechanizmów współpracy, pozwolą w przyszłości efektywniej zarządzać posiadaną infrastrukturą sieciową, wspierając rozwój generacji rozproszonej – powiedział Mirosław Matusewicz, kierownik Projektu EUniversal w Enerdze Operator.

Elastyczność sieci energetycznej wymaga działań w kilku obszarach

Według Energi, skuteczne zwiększenie elastyczności sieci wymaga działań w kilku obszarach. Jednym z nich są innowacyjne rozwiązania sieci inteligentnych. W ramach omawianego projektu opracowana ma zostać m.in. nowa stacja transformatorowa SN/nn (średnie napięcie/niskie napięcie), która będzie monitorowała i sterowała pracą sieci niskich napięć. Wytypowane zostaną dla niej trzy lokalizacje na terenie działania Energi Operatora. Zostaną one wybrane z uwzględnieniem występowania na tych obszarach mikroinstalacji OZE. Powinno to zapewnić większe możliwości ich przyłączenia, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową infrastruktury prowadzoną w tradycyjny sposób.

Drugi obszar działania w projekcie to wypracowanie rozwiązań, które umożliwią powstanie internetowej platformy zakupowej dla usług zwiększających elastyczność sieci energetycznej. Dzięki temu przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość współpracy zarówno z odbiorcami, jak i wytwórcami energii w czasie rzeczywistym. Pozwoli to np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne. Ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.

Elastyczność sieci energetycznej – polski obszar projektu

Podczas inauguracji polskiego obszaru projektu EUniversal powołane zostały trzy zespoły. Zadaniem pierwszego z nich będzie opracowanie katalogu produktów „elastycznych” oraz procesu ich zakupu, a także zdefiniowanie use cases, które zostaną przetestowane w trakcie projektu. Drugi zespół skupi się na określeniu funkcji Active Management System (AMS) jako narzędzia aktywnego zarządzania inteligentną siecią dla poprawy obserwowalności i kontroli sieci dystrybucyjnej oraz przygotuje środowisko informatyczne do jego wdrożenia. Z kolei trzeci zespół, wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, opracuje rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS). Jak już wspomniano, stacje te zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć.

Projekt EUniversal realizowany jest wspólnie przez 18 europejskich podmiotów związanych z branżą energetyczną. Całkowity budżet projektu to 9,8 mln euro, z czego 8 mln to dofinansowanie z największego unijnego programu w zakresie badań oraz innowacji Horizon 2020. Realizacja projektu EUniversal potrwać ma do lipca 2023 r.

Na podstawie media.energa.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny