placówki oświatowe do termomodernizacji

Placówki oświatowe do termomodernizacji

Budynki Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku przejdą termomodernizację. Umowę w tej sprawie podpisali Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego z Jarosławem Samelą, burmistrzem gminy Wąchock.

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), wartość projektu to prawie 1,5 mln zł.

W Wąchocku placówki oświatowe do termomodernizacji ze wsparciem unijnym

Głównym celem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąchock” jest głęboka termomodernizacja Zespołu Placówek Oświatowych. Zakres przewidywanych prac obejmuje: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie dachu szkoły i przedszkola, ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę luksferów, ocieplenie ścian zewnętrznych przedszkola oraz modernizację oświetlenia, a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Termomodernizacji poddany zostanie stary budynek szkoły podstawowej. To obiekt wykonany z cegły i częściowo z kamienia, z tego względu przy długotrwałych mrozach mieliśmy problemy w utrzymaniu w nim odpowiedniej temperatury. Dzięki zaplanowanym pracom problem ten zostanie rozwiązany – podkreśla Jarosław Samela.

Koszt całkowity projektu to niespełna 1,5 mln zł, a wielkość unijnego dofinansowania wyniesie niemal 810 tys. zł (54,05%) – wylicza UMWZ. Środki na termomodernizację pochodzą z Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane działania przyczynić się mają do poprawy warunków przebywania w placówce oświatowej uczniów i nauczycieli oraz pozwolą na zaoszczędzenie energii elektrycznej i cieplnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych – podkreśla urząd marszałkowski.

Na podstawie www.swietokrzyskie.pro

fot. sozosfera.pl

partner merytoryczny