Pierwsze rozstrzygnięcia

Pierwsze rozstrzygnięcia w „Wielkim Wyzwaniu: Energia”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło pierwsze rozstrzygnięcia w „Wielkim Wyzwaniu: Energia”. Spośród ponad 180 zgłoszonych drużyn projektowych do ćwierćfinału zakwalifikowały się 84 zespoły. Teraz uczestnicy pracują nad rozwojem swoich prototypowych urządzeń do przekształcania, w możliwie najefektywniejszy sposób, energii wiatru w energię elektryczną. Dla najlepszego projektu czeka nagroda w wysokości miliona złotych!

Zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej

„Wielkie Wyzwanie: Energia” jest technologiczną odpowiedzią na ważny problem społeczny – zaznacza NCBiR i dodaje, że chodzi o zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w krajowym zużyciu prądu. Zadaniem uczestników, którzy przystąpili do projektu, jest budowa prototypu minielektrowni o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi przez NCBiR w „Podręczniku Uczestnika”. W inicjatywie finansowanej ze środków funduszy europejskich biorą udział zespoły złożone z m.in.: naukowców, przedsiębiorców, studentów i „garażowych” pasjonatów.

Pierwsze rozstrzygnięcia, czyli kolejny etap „Wielkiego Wyzwania: Energia” za nami!

Do 21 grudnia 2020 r., uczestnicy byli zobowiązani do dostarczenia trzyminutowych filmów w celu weryfikacji postępu prac. W przekazanych materiałach drużyny musiały opowiedzieć o koncepcji swojego rozwiązania, zaprezentować prototyp lub jego komponenty, bądź inne ważne informacje dotyczące projektu, które zobrazują zaawansowanie prac. Teraz drużyny mają czas do 31 marca, aby zaprezentować działanie swoich prototypów w nagraniach ćwierćfinałowych. Zespoły przedstawią w nich sposób działania urządzenia dowodząc, że jest ono w stanie przekształcić energię kinetyczną podczas nawiewania wiatru w energię elektryczną, a do kolejnej fazy zmagań zakwalifikuje się tylko 40 najlepszych zespołów.

Gratuluję zespołom zakwalifikowanym do ćwierćfinału, a tym którym się to nie udało życzę powodzenia w dalszych pracach naukowych. Teraz czas na uruchomienie prototypów i zaprezentowanie ich działania. Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie powstawania i rozwijania przełomowych technologii wydajnych urządzeń energetyki wiatrowej oraz szerzej – promowania pozyskiwania energii z OZE – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBiR.

Pierwsze rozstrzygnięcia zapadły, a kiedy będzie półfinał wielkiego wyzwania?

Półfinał „Wielkiego Wyzwania: Energia” ma się odbyć 13 sierpnia br., a polegać będzie na przeprowadzeniu testu działania urządzenia w warunkach sztucznego wiatru, wiejącego ze zmienną prędkością, ale co podkreśla NCBiR – identycznego dla każdego urządzenia. Każdy prototyp zostanie podłączony do aparatury pomiarowej dostarczonej uczestnikom przez organizatora. Na tym etapie, wyścig do finału nabierze rumieńców, ponieważ do ostatniej fazy konkursu zakwalifikuje się jedynie 10 zespołów. Od momentu rozpoczęcia półfinału, jury zmagań wytypuje trzy projekty o największym potencjale w kategorii „wzornictwo”, a zwycięży w niej zdobywca największej liczby głosów publiczności.

Pierwsze rozstrzygnięcia za nami, a finał w sierpniu 2021 r.

Z kolei finał inicjatywy odbędzie się 14 sierpnia 2021 r., na stadionie PGE Narodowy, gdzie zgromadzona publiczność będzie mogła obserwować decydującą fazę rywalizacji. W celu zwizualizowania wyniku pomiaru, prototypy zostaną podłączone do pomp, które napędzane energią wytworzoną przez urządzenia z zasymulowanego wiatru, napełnią puste zbiorniki wodą. Finałowa rozgrywka potrwa maksymalnie 6 godzin, a drużyna, która najlepiej poradzi sobie z zadaniem i jako pierwsza napełni zbiornik, zostanie zwycięzcą wyzwania i wygra milion złotych! – podkreśla NCBiR i zachęca do śledzenia „Wielkiego Wyzwania: Energia”, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Wyzwanie wpisujące się w strategię „Europejskiego Zielonego Ładu”

Opracowywana technologia ma przyczynić się do transformacji systemu energetycznego naszego kraju, która wymagana jest przez Unię Europejską (UE) w strategii „Europejskiego Zielonego Ładu” – podkreśla NCBiR i tłumaczy, że jest to plan mający na celu przekształcenie UE w nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny