Pierwsze kolektory już działają

W Jaśle trwa realizacja inwestycji pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W jego ramach na domach prywatnych zamontowano już blisko 50 kolektorów słonecznych.
 
Te kilkadziesiąt instalacji już przynosi pierwsze efekty. Mieszkańcy są zadowoleni z ich działania i podkreślają dobrą jakość urządzeń. Dodatkowo w ostatnich dniach zaczęto również montaż układów fotowoltaicznych na budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji– podkreśla Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Zarządu ZGDW.
 
Projekt, który potrwa do 2016 r., obejmuje na terenie Jasła zakup i instalację kolektorów słonecznych na pięciu budynkach użyteczności publicznej oraz na 535 domach jednorodzinnych. Ponadto trzy obiekty sportowe zostaną wyposażone w układy fotowoltaiczne. Wartość projektu dla miasta wynosi 12,1 mln zł, a dofinansowanie – 8,2 mln zł.
 
Wartość przedsięwzięcia realizowanego przez ZDGW to blisko 83 mln zł, a dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.
 
Na podstawie: www.jaslo.pl

Partner Portalu

Partner Portalu